شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

PHP/ISK Ask

  • نرخ فعلی:2.4119
  • بالاترین قیمت روز:2.4164
  • پایین ترین قیمت روز:2.4082
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:2.4113
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۳:۳۳:۲۸
  • نرخ روز گذشته:2.4115
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.02%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0004

نمودار کندل استیک PHP/ISK Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک PHP/ISK Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
2.4119 ریال13:33:28
2.4126 ریال13:15:33
2.4126 ریال13:15:32
2.4131 ریال12:54:27
2.414 ریال12:33:20
2.4147 ریال12:15:22
2.4147 ریال12:15:22
2.4151 ریال11:54:19
2.4153 ریال11:33:19
2.4137 ریال11:15:21
2.4137 ریال11:15:21
2.4164 ریال10:54:18
2.4151 ریال10:33:18
2.4134 ریال10:15:19
2.4134 ریال10:15:19
2.4124 ریال9:54:16
2.4119 ریال9:15:20
2.4119 ریال9:15:20
2.4105 ریال8:54:17
2.4115 ریال8:33:17
2.4119 ریال8:15:19
2.4119 ریال8:15:18
2.4122 ریال7:54:16
2.4135 ریال7:33:16
2.4117 ریال7:15:20
2.4117 ریال7:15:19
2.4106 ریال6:54:16
2.4099 ریال6:33:17
2.4118 ریال6:15:24
2.4118 ریال6:15:24
2.4094 ریال5:54:18
2.4082 ریال5:33:17
2.4086 ریال5:15:20
2.4086 ریال5:15:19
2.4082 ریال4:54:16
2.4124 ریال4:33:16
2.412 ریال4:15:19
2.412 ریال4:15:18
2.4122 ریال3:36:16
2.412 ریال3:15:18
2.412 ریال3:15:18
2.4122 ریال2:54:16
2.4124 ریال1:54:17
2.4122 ریال1:33:16
2.412 ریال1:15:19
2.412 ریال1:15:18
2.4115 ریال0:33:16
2.4113 ریال0:15:18
2.4113 ریال0:15:17
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات