شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

PHP/CLP Ask

شاخص بازگشایی؟ کمترین؟ بیشترین؟ پایانی؟ تغییر روزانه زمان نمودار
دلار / پزو شیلی 0 714.96 721.24 717.35 (0%) 0 ۲۴ مهر
AED/CLP 0 180.9 184.45 180.9 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AUD/CLP 0 483.236 483.236 483.236 (0%) 0 ۲۴ مهر
ARS/CLP 0 12.2776 12.2776 12.2776 (0%) 0 ۲۴ مهر
BOB/CLP 0 96.15 98.5 96.61 (0%) 0 ۳۱ مرداد
BRL/CLP 0 171.61 171.61 171.61 (0%) 0 ۲۴ مهر
CAD/CLP 0 543.23 543.23 543.23 (0%) 0 ۲۴ مهر
CHF/CLP 0 720.2709 720.2709 720.2709 (0%) 0 ۲۴ مهر
EUR/CLP 0 784.89 784.89 784.89 (0%) 0 ۲۴ مهر
GBP/CLP 0 915.07 915.07 915.07 (0%) 0 ۲۴ مهر
CNY/CLP 0 100.6154 100.6154 100.6154 (0%) 0 ۲۴ مهر
DKK/CLP 0 103.07 105.16 103.15 (0%) 0 ۳۱ مرداد
HKD/CLP 0 84.65 86.32 84.65 (0%) 0 ۳۱ مرداد
HUF/CLP 0 2.3764 2.4233 2.3774 (0%) 0 ۳۱ مرداد
INR/CLP 0 9.51 9.7 9.52 (0%) 0 ۳۱ مرداد
ISK/CLP 0 6.1895 6.3144 6.1952 (0%) 0 ۳۱ مرداد
JPY/CLP 0 6.6108 6.6108 6.6108 (0%) 0 ۲۴ مهر
MXN/CLP 0 37.0274 37.0274 37.0274 (0%) 0 ۲۴ مهر
NOK/CLP 0 79.06 80.64 79.11 (0%) 0 ۳۱ مرداد
NZD/CLP 0 444.62 454.56 445.61 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PHP/CLP 0 12.44 12.69 12.45 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PKR/CLP 0 5.424 5.5582 5.4512 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/CLP 0 179.08 182.72 179.2 (0%) 0 ۳۱ مرداد
RUB/CLP 0 10.07 9.89 9.88 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SAR/CLP 0 177.16 180.66 177.17 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SEK/CLP 0 73.04 74.52 73.09 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SGD/CLP 0 486.46 496.22 486.67 (0%) 0 ۳۱ مرداد
THB/CLP 0 20.34 20.75 20.35 (0%) 0 ۳۱ مرداد
TRY/CLP 0 109.27 111.45 109.33 (0%) 0 ۳۱ مرداد
TWD/CLP 0 21.68 22.11 21.68 (0%) 0 ۳۱ مرداد
VEF/CLP 0 0.27 0.27 0.27 (0%) 0 ۲۳ مرداد
ZAR/CLP 0 46.14 47.06 46.15 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PYG/CLP 0 0.1149 0.1178 0.1155 (0%) 0 ۳۱ مرداد
UYU/CLP 0 21.03 21.54 21.13 (0%) 0 ۳۱ مرداد
COP/CLP 0 0.2078 0.2078 0.2078 (0%) 0 ۲۴ مهر
PEN/CLP 0 211.5779 211.5779 211.5779 (0%) 0 ۲۴ مهر
PHP/CNY 0 0.1282 0.1283 0.1283 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PHP/CZK 0 0.4166 0.4173 0.4169 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PHP/DKK 0 0.1307 0.1307 0.1307 (0%) 0 ۲۴ مهر
PHP/EGP 0 0.335 0.3355 0.3355 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PHP/HKD 0 0.147 0.1471 0.1471 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PHP/HUF 0 5.2338 5.2427 5.2409 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PHP/IDR 0 272.55 273.35 273.27 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PHP/INR 0 1.3071 1.3086 1.3086 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PHP/ISK 0 2.0147 2.0166 2.0159 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PHP/JMD 0 2.5736 2.5867 2.5751 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PHP/JPY 0 2.0968 2.0968 2.0968 (0%) 0 ۲۲ مهر
PHP/KES 0 1.9087 1.9235 1.9106 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PHP/KRW 0 20.92 20.98 20.98 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PHP/LBP 0 28.43 28.87 28.87 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PHP/LKR 0 3.0086 3.0526 3.0526 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PHP/MAD 0 0.1772 0.1823 0.1823 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PHP/MXN 0 0.3537 0.3553 0.3547 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PHP/MYR 0 0.0768 0.0769 0.0768 (0%) 0 ۳۰ مرداد
PHP/NAD 0 0.2722 0.2725 0.2725 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PHP/NOK 0 0.1573 0.1576 0.1574 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PHP/NPR 0 2.1106 2.1213 2.1119 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PHP/PKR 0 2.2934 2.3103 2.3103 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PHP/RUB 0 1.2594 1.2607 1.2607 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PHP/SEK 0 0.1703 0.1705 0.1704 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PHP/THB 0 0.6115 0.613 0.6123 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PHP/TRY 0 0.1136 0.1145 0.1141 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PHP/XAF 0 10.6096 10.6683 10.62 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PHP/XOF 0 10.6096 10.9046 10.62 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PHP/ZAR 0 0.2692 0.2702 0.2699 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PHP/AUD 0 0.0286 0.0286 0.0286 (0%) 0 ۲۴ مهر
PHP/NZD 0.0308 0.0308 0.0308 0.0308 (0.33%) 0.0001 ۱۲:۳۳:۲۲
PHP/GBP 0 0.0152 0.0152 0.0152 (0%) 0 ۲۴ مهر
PHP/USD 0.0195 0.0194 0.0195 0.0195 (0.52%) 0.0001 ۱۱:۳۵:۱۵