کالایاب
شاخص یاب

PHP/AUD Ask

شاخص بازگشایی؟ کمترین؟ بیشترین؟ پایانی؟ تغییر روزانه زمان نمودار
دلار / دلار استرالیا 1.4765 1.4736 1.4765 1.4749 (0.03%) 0.0005 ۰۷:۱۲:۰۶
پوند / دلار استرالیا 1.7946 1.7933 1.7948 1.7933 (0.02%) 0.0003 ۰۶:۱۵:۰۷
یورو / دلار استرالیا 1.6376 1.6355 1.6376 1.6355 (0.08%) 0.0013 ۰۶:۱۵:۰۷
AED/AUD 0.4017 0.4017 0.4017 0.4017 (0.02%) 0.0001 ۰۶:۱۵:۰۷
BRL/AUD 0.3638 0.3636 0.3638 0.3636 (0.36%) 0.0013 ۰۶:۱۵:۰۷
CAD/AUD 1.1077 1.1074 1.1077 1.1074 (0.06%) 0.0007 ۰۶:۱۵:۰۷
CHF/AUD 1.5085 1.5061 1.5085 1.5061 (0.05%) 0.0008 ۰۶:۱۵:۰۷
JPY/AUD 0 0.0138 0.0139 0.0139 (0%) 0 ۲۹ مرداد
NZD/AUD 0.9468 0.9454 0.9468 0.9454 (0.1%) 0.0009 ۰۶:۱۵:۰۷
SGD/AUD 1.0651 1.0643 1.0651 1.0643 (0.08%) 0.0009 ۰۶:۱۵:۰۷
ARS/AUD 0.0269 0.0269 0.0269 0.0269 (0.37%) 0.0001 ۰۶:۱۵:۰۷
CNY/AUD 0.209 0.2088 0.209 0.2088 (0.05%) 0.0001 ۰۶:۱۵:۰۷
DKK/AUD 0.2196 0.2194 0.2196 0.2194 (0.05%) 0.0001 ۰۶:۱۵:۰۷
HKD/AUD 0.1879 0.1879 0.1879 0.1879 (0.11%) 0.0002 ۰۶:۱۵:۰۷
MXN/AUD 0.0746 0.0746 0.0746 0.0746 (0.13%) 0.0001 ۰۶:۱۵:۰۷
NOK/AUD 0 0.1616 0.1619 0.1618 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/AUD 0 0.3661 0.3667 0.3664 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SAR/AUD 0 0.362 0.3625 0.3624 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SEK/AUD 0.1523 0.1521 0.1523 0.1521 (0%) 0 ۰۶:۱۵:۰۷
THB/AUD 0.0478 0.0478 0.0478 0.0478 (0.21%) 0.0001 ۰۶:۱۵:۰۷
TRY/AUD 0 0.2233 0.2244 0.2236 (0%) 0 ۳۱ مرداد
TWD/AUD 0 0.0469 0.0471 0.0471 (0%) 0 ۲۹ مرداد
VEF/AUD 0 0.0117 0.0118 0.0117 (0%) 0 ۱۵ تیر
ZAR/AUD 0.096 0.096 0.096 0.096 (0.1%) 0.0001 ۰۳:۱۵:۰۷
RUB/AUD 0 0.022 0.0222 0.0222 (0%) 0 ۲۹ مرداد
KRW/AUD 0.1223 0.122 0.1223 0.122 (0.08%) 0.0001 ۰۶:۱۵:۰۷
IDR/AUD 0 0.0103 0.0104 0.0104 (0%) 0 ۲۹ مرداد
PHP/CLP 0 12.44 12.69 12.45 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PHP/CNY 0 0.1282 0.1283 0.1283 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PHP/CZK 0 0.4166 0.4173 0.4169 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PHP/DKK 0.1281 0.1281 0.1281 0.1281 (0.39%) 0.0005 ۰۰:۴۵:۰۷
PHP/EGP 0 0.335 0.3355 0.3355 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PHP/HKD 0 0.147 0.1471 0.1471 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PHP/HUF 0 5.2338 5.2427 5.2409 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PHP/IDR 0 272.55 273.35 273.27 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PHP/INR 0 1.3071 1.3086 1.3086 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PHP/ISK 0 2.0147 2.0166 2.0159 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PHP/JMD 0 2.5736 2.5867 2.5751 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PHP/JPY 2.0268 2.0268 2.0268 2.0268 (0.07%) 0.0015 ۰۳:۳۰:۰۸
PHP/KES 0 1.9087 1.9235 1.9106 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PHP/KRW 0 20.92 20.98 20.98 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PHP/LBP 0 28.43 28.87 28.87 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PHP/LKR 0 3.0086 3.0526 3.0526 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PHP/MAD 0 0.1772 0.1823 0.1823 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PHP/MXN 0 0.3537 0.3553 0.3547 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PHP/MYR 0 0.0768 0.0769 0.0768 (0%) 0 ۳۰ مرداد
PHP/NAD 0 0.2722 0.2725 0.2725 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PHP/NOK 0 0.1573 0.1576 0.1574 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PHP/NPR 0 2.1106 2.1213 2.1119 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PHP/PKR 0 2.2934 2.3103 2.3103 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PHP/RUB 0 1.2594 1.2607 1.2607 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PHP/SEK 0 0.1703 0.1705 0.1704 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PHP/THB 0 0.6115 0.613 0.6123 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PHP/TRY 0 0.1136 0.1145 0.1141 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PHP/XAF 0 10.6096 10.6683 10.62 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PHP/XOF 0 10.6096 10.9046 10.62 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PHP/ZAR 0 0.2692 0.2702 0.2699 (0%) 0 ۳۱ مرداد
BGN/AUD 0.8371 0.8362 0.8374 0.8362 (0.02%) 0.0002 ۰۶:۱۵:۰۷
BTC/AUD 15863.14 15771.42 15968.36 15771.42 (0.83%) 130.67 ۰۶:۱۵:۰۷
CLP/AUD 0 0.0021 0.0021 0.0021 (0%) 0 ۱۶ مرداد
HRK/AUD 0.2218 0.2215 0.2218 0.2215 (0%) 0 ۰۶:۱۵:۰۷
INR/AUD 0 0.0206 0.0206 0.0206 (0%) 0 ۲۹ مرداد
LTL/AUD 0.5028 0.5025 0.5029 0.5025 (0.08%) 0.0004 ۰۶:۱۵:۰۷
MAD/AUD 0.1534 0.1534 0.1534 0.1534 (0.13%) 0.0002 ۰۶:۱۵:۰۷
MYR/AUD 0.3529 0.3528 0.3529 0.3528 (0%) 0 ۰۶:۱۵:۰۷
PGK/AUD 0 0.4253 0.4253 0.4253 (0%) 0 ۲۹ مرداد
PHP/AUD 0.0282 0.0281 0.0282 0.0281 (0%) 0 ۰۶:۱۵:۰۷
XAG/AUD 25.25 25.2 25.25 25.2 (0.24%) 0.06 ۰۶:۱۵:۰۷
XAU/AUD 2221.4 2218.7 2221.4 2218.7 (0%) 0.1 ۰۶:۱۵:۰۷
PHP/NZD 0.0297 0.0297 0.0298 0.0298 (0%) 0 ۰۵:۲۱:۰۶
PHP/GBP 0.0157 0.0157 0.0157 0.0157 (0.64%) 0.0001 ۰۶:۳۰:۰۸
PHP/USD 0.0191 0.019 0.0191 0.0191 (0.53%) 0.0001 ۰۷:۵۸:۰۴
BHD/AUD 0 3.39 3.39 3.39 (0%) 0 ۱۰ بهمن