کالایاب
شاخص یاب

PEN/UYU Ask

شاخص بازگشایی؟ کمترین؟ بیشترین؟ پایانی؟ تغییر روزانه زمان نمودار
دلار / پزو اوروئوگه 36.51 36.51 36.51 36.51 (0.36%) 0.13 ۰۱:۱۶:۰۳
سول پرو / دلار 0 0.2957 0.2966 0.2962 (0%) 0 ۳۰ مرداد
ARS/UYU 0 1.0567 1.0662 1.066 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PEN/ARS 16.2457 16.2457 16.2457 16.2457 (0.11%) 0.0173 ۰۰:۱۸:۰۶
BOB/UYU 0 4.6476 4.6476 4.6476 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PEN/BOB 0 2.1405 2.1405 2.1405 (0%) 0 ۳۱ مرداد
BRL/UYU 0 7.83 7.89 7.89 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PEN/BRL 0 1.1909 1.1972 1.1909 (0%) 0 ۳۰ مرداد
CLP/UYU 0 0.0477 0.0481 0.0481 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PEN/CLP 0 209.01 209.01 209.01 (0%) 0 ۱۶ مرداد
COP/UYU 0 0.0107 0.0107 0.0107 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PEN/COP 0 1009.1472 1009.1472 1009.1472 (0%) 0 ۲۴ مرداد
EUR/UYU 0 38.045 38.045 38.045 (0%) 0 ۱۶ مرداد
PEN/MXN 5.8216 5.8216 5.8216 5.8216 (0.03%) 0.0015 ۰۰:۲۷:۰۷
MXN/UYU 0 1.6717 1.6898 1.6894 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PEN/PYG 0 1780.19 1780.19 1780.19 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PEN/UYU 0 9.7043 9.7043 9.7043 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PEN/VEF 0 24465.2059 24483.9248 24465.2059 (0%) 0 ۴ تیر
PYG/UYU 0 0.0056 0.0056 0.0056 (0%) 0 ۳۱ مرداد
VEF/UYU 0 0.28 0.28 0.28 (0%) 0 ۱۵ تیر
PEN/CAD 0 0.3928 0.3931 0.3928 (0%) 0 ۳۰ مرداد
PEN/EUR 0 0.2661 0.2661 0.2661 (0%) 0 ۳۰ مرداد
PEN/GBP 0 0.243 0.2435 0.2435 (0%) 0 ۳۰ مرداد
GBP/UYU 0 42.114 42.114 42.114 (0%) 0 ۱۶ مرداد
ZAR/UYU 0 2.3516 2.3968 2.3968 (0%) 0 ۳۰ مرداد