سول پرو / دلار

  • نرخ فعلی:0.299
  • بالاترین قیمت روز:0.305
  • پایین ترین قیمت روز:0.299
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:0.305
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۴:۳۴:۰۹
  • نرخ روز گذشته:0.304
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.67%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.005

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.299 ریال4:34:09
0.3045 ریال1:14:04
0.305 ریال0:10:14
نظرات