شاخص یاب

سول پرو / دلار

  • نرخ فعلی:0.2956
  • بالاترین قیمت روز:0.3007
  • پایین ترین قیمت روز:0.2955
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:0.3007
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۵:۱۰:۱۳
  • نرخ روز گذشته:0.2957
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.03%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0001

نمودار کندل استیک سول پرو / دلار در روز جاری

نمودار کندل استیک سول پرو / دلار در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.2956 ریال15:10:13
0.2957 ریال15:09:10
0.2956 ریال15:02:08
0.2957 ریال15:00:18
0.2956 ریال14:57:11
0.2959 ریال14:55:09
0.2956 ریال14:51:10
0.2957 ریال14:48:10
0.2956 ریال14:41:07
0.2957 ریال14:40:10
0.2956 ریال14:33:10
0.2957 ریال14:31:09
0.2956 ریال14:29:08
0.2955 ریال14:28:08
0.2957 ریال14:26:08
0.2955 ریال14:25:09
0.2956 ریال14:21:10
0.2957 ریال14:19:08
0.2956 ریال14:18:10
0.2955 ریال14:17:08
0.2956 ریال14:12:11
0.2957 ریال14:09:11
0.2956 ریال14:04:08
0.2957 ریال14:03:11
0.2956 ریال13:59:07
0.2957 ریال13:58:08
0.2956 ریال13:45:11
0.2957 ریال13:44:07
0.2956 ریال13:41:07
0.2957 ریال13:40:10
0.2956 ریال13:39:11
0.2955 ریال13:38:08
0.2956 ریال13:37:07
0.2957 ریال13:36:10
0.2956 ریال13:35:09
0.2957 ریال13:32:08
0.2956 ریال13:24:11
0.2957 ریال13:20:11
0.2956 ریال13:18:10
0.2957 ریال13:17:08
0.2956 ریال13:12:11
0.2957 ریال13:11:08
0.2956 ریال13:08:09
0.2957 ریال13:07:08
0.2956 ریال12:37:09
0.2957 ریال12:35:10
0.2956 ریال12:13:09
0.2957 ریال12:12:11
0.2956 ریال12:10:11
0.2957 ریال12:08:08
0.2956 ریال12:00:19
0.2957 ریال11:59:08
0.2956 ریال11:54:11
0.2957 ریال11:53:09
0.2956 ریال11:50:11
0.2957 ریال11:49:09
0.2956 ریال11:41:08
0.2957 ریال11:40:11
0.2956 ریال11:12:12
0.2957 ریال11:10:12
0.2956 ریال11:08:08
0.2957 ریال11:06:11
0.2956 ریال10:58:09
0.2959 ریال10:57:11
0.2956 ریال10:45:13
0.2957 ریال10:43:08
0.2956 ریال10:33:13
0.3007 ریال4:33:11
نظرات