سول پرو / دلار

  • سکه فروشان مجاز0.3072
  • بالاترین قیمت روز:0.311
  • پایین ترین قیمت روز:0.3056
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.311
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۰:۱۹:۵۷
  • نرخ روز گذشته:0.3072
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.3072 ریال20:19:57
0.3071 ریال20:07:19
0.3072 ریال19:43:56
0.3067 ریال18:43:42
0.3057 ریال18:25:21
0.3056 ریال17:49:37
0.3057 ریال17:37:33
0.3061 ریال17:31:59
0.3062 ریال16:55:57
0.3061 ریال16:43:32
0.306 ریال16:31:29
0.3059 ریال16:07:53
0.306 ریال16:01:43
0.3059 ریال15:37:41
0.3064 ریال15:31:31
0.3065 ریال15:13:25
0.3064 ریال13:31:37
0.3065 ریال13:13:57
0.3064 ریال13:01:30
0.3065 ریال12:49:19
0.3064 ریال12:43:29
0.3067 ریال12:19:16
0.3066 ریال12:13:22
0.3067 ریال12:07:20
0.3066 ریال12:01:46
0.3067 ریال10:49:21
0.311 ریال4:37:50
نظرات