سول پرو / دلار

  • نرخ فعلی:0.3041
  • بالاترین قیمت روز:0.3041
  • پایین ترین قیمت روز:0.3039
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.3039
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۴:۲۷:۱۸
  • نرخ روز گذشته:0.3041
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.3041 ریال14:27:18
0.3039 ریال14:25:52
نظرات