کالایاب
شاخص یاب

PEN/PYG Ask

شاخص بازگشایی؟ کمترین؟ بیشترین؟ پایانی؟ تغییر روزانه زمان نمودار
دلار / گورانی پاراگوئه 0 6116 6230.75 6226.26 (0%) 0 ۱ شهریور
سول پرو / دلار 0 0.2963 0.2964 0.2963 (0%) 0 ۲ شهریور
ARS/PYG 0 195.55 196.55 195.55 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PEN/ARS 0 16.3562 16.3633 16.3562 (0%) 0 ۲ شهریور
BOB/PYG 0 852.56 852.56 852.56 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PEN/BOB 0 2.1405 2.1405 2.1405 (0%) 0 ۳۱ مرداد
BRL/PYG 0 1447.94 1464.19 1447.99 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PEN/BRL 0 1.2215 1.2215 1.2215 (0%) 0 ۲ شهریور
CLP/PYG 0 8.8126 8.8778 8.8318 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PEN/CLP 0 211.7968 211.7968 211.7968 (0%) 0 ۲ شهریور
COP/PYG 0 1.9685 1.9779 1.9685 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PEN/COP 0 1009.1472 1009.1472 1009.1472 (0%) 0 ۲۴ مرداد
EUR/PYG 0 6825.8 6825.8 6825.8 (0%) 0 ۲ شهریور
PEN/MXN 0 5.9008 5.9008 5.9008 (0%) 0 ۲ شهریور
MXN/PYG 0 309.69 312.14 309.8 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PEN/PYG 0 1780.19 1780.19 1780.19 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PEN/UYU 0 9.7043 9.7043 9.7043 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PEN/VEF 0 24465.2059 24483.9248 24465.2059 (0%) 0 ۴ تیر
UYU/PYG 0 186.46 186.8 186.46 (0%) 0 ۳۰ مرداد
VEF/PYG 0 0.24 0.24 0.24 (0%) 0 ۲۶ مرداد
PEN/CAD 0 0.3935 0.3935 0.3935 (0%) 0 ۲ شهریور
ZAR/PYG 0 406.9064 406.9064 406.9064 (0%) 0 ۲ شهریور
PEN/EUR 0 0.2658 0.2658 0.2658 (0%) 0 ۲ شهریور
PEN/GBP 0 0.2412 0.2412 0.2412 (0%) 0 ۲ شهریور