شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

PEN/BRL Ask

شاخص بازگشایی؟ کمترین؟ بیشترین؟ پایانی؟ تغییر روزانه زمان نمودار
دلار / رئال برزیل 4.1908 4.1898 4.1913 4.1907 (0.02%) 0.0009 ۰۰:۱۱:۰۴
سول پرو / دلار 0 0.2959 0.2968 0.2959 (0%) 0 ۱۴ آذر
درهم امارات - رئال برزیل 0 1.1382 1.1499 1.1406 (0%) 0 ۱۴ آذر
AUD/BRL 0 2.8586 2.8853 2.8632 (0%) 0 ۱۴ آذر
ARS/BRL 0 0.0697 0.0707 0.0698 (0%) 0 ۱۴ آذر
PEN/ARS 0 17.6986 17.7877 17.7511 (0%) 0 ۱۴ آذر
BOB/BRL 0 0.6046 0.6108 0.6059 (0%) 0 ۱۴ آذر
PEN/BOB 0 2.0677 2.0726 2.0684 (0%) 0 ۱۴ آذر
CAD/BRL 0 3.1739 3.2072 3.18 (0%) 0 ۱۴ آذر
CHF/BRL 0 4.2377 4.2721 4.2436 (0%) 0 ۱۴ آذر
EUR/BRL 0 4.6429 4.6858 4.6503 (0%) 0 ۱۴ آذر
GBP/BRL 0 5.5026 5.5475 5.5135 (0%) 0 ۱۴ آذر
JPY/BRL 0 0.0385 0.0388 0.0385 (0%) 0 ۱۴ آذر
SGD/BRL 0 3.0738 3.1006 3.0807 (0%) 0 ۱۴ آذر
CNY/BRL 0 0.5934 0.5999 0.5947 (0%) 0 ۱۴ آذر
DKK/BRL 0 0.6213 0.6273 0.6224 (0%) 0 ۱۴ آذر
HKD/BRL 0 0.5341 0.5393 0.5352 (0%) 0 ۱۴ آذر
MXN/BRL 0 0.216 0.2178 0.2164 (0%) 0 ۱۴ آذر
NOK/BRL 0 0.4579 0.4612 0.4586 (0%) 0 ۱۴ آذر
NZD/BRL 0 2.7367 2.7588 2.7447 (0%) 0 ۱۴ آذر
PLN/BRL 0 1.086 1.096 1.0882 (0%) 0 ۱۴ آذر
SAR/BRL 0 1.1151 1.1253 1.1175 (0%) 0 ۱۴ آذر
SEK/BRL 0 0.4406 0.4442 0.4414 (0%) 0 ۱۴ آذر
THB/BRL 0 0.1377 0.139 0.138 (0%) 0 ۱۴ آذر
TRY/BRL 0 0.7274 0.733 0.7288 (0%) 0 ۱۴ آذر
TWD/BRL 0 0.1373 0.1385 0.1375 (0%) 0 ۱۴ آذر
VEF/BRL 0 0.0001 0.0001 0.0001 (0%) 0 ۲۲ آبان
ZAR/BRL 0 0.2852 0.2889 0.286 (0%) 0 ۱۴ آذر
CLP/BRL 0 0.0053 0.0054 0.0054 (0%) 0 ۱۴ آذر
PYG/BRL 0 0.0006 0.0007 0.0007 (0%) 0 ۱۲ آذر
UYU/BRL 0 0.1106 0.1121 0.1108 (0%) 0 ۱۴ آذر
COP/BRL 0 0.0011 0.0012 0.0012 (0%) 0 ۱۸ مرداد
PEN/BRL 0 1.2378 1.2512 1.2402 (0%) 0 ۱۴ آذر
RUB/BRL 0 0.0656 0.0661 0.0658 (0%) 0 ۱۴ آذر
INR/BRL 0 0.0587 0.0593 0.0588 (0%) 0 ۱۴ آذر
PEN/CLP 0 231.09 233.26 231.78 (0%) 0 ۱۴ آذر
PEN/COP 0 1024.43 1027.81 1025.6 (0%) 0 ۱۴ آذر
PEN/MXN 0 5.726 5.7595 5.7307 (0%) 0 ۱۴ آذر
PEN/PYG 0 1902.03 1915.89 1909.16 (0%) 0 ۱۴ آذر
PEN/UYU 0 11.142 11.223 11.1999 (0%) 0 ۱۴ آذر
PEN/VEF 0 11817.0687 11844.9247 11820.5654 (0%) 0 ۱۴ آذر
PEN/CAD 0 0.39 0.39 0.39 (0%) 0 ۱۴ آذر
XAU/BRL 0 6211.2 6232.6 6211.2 (0%) 0 ۱۴ آذر
KRW/BRL 0 0.0035 0.0035 0.0035 (0%) 0 ۱۳ آذر
PEN/EUR 0 0.2664 0.2664 0.2664 (0%) 0 ۱۴ آذر
PEN/GBP 0 0.2251 0.2251 0.2251 (0%) 0 ۱۴ آذر
XAG/BRL 0 71.93 71.93 71.93 (0%) 0 ۱۴ آذر
BTC/BRL 0 30440.08 30440.08 30440.08 (0%) 0 ۱۳ آذر
LTC/BRL 0 190.6995 190.6995 190.6995 (0%) 0 ۱۳ آذر
USD/BRLT 0 4.32 4.45 4.36 (0%) 0 ۱۴ آذر