کالایاب
شاخص یاب

PEN/BRL Ask

شاخص بازگشایی؟ کمترین؟ بیشترین؟ پایانی؟ تغییر روزانه زمان نمودار
دلار / رئال برزیل 4.0667 4.0664 4.0749 4.0749 (0.11%) 0.0045 ۰۳:۱۲:۰۶
سول پرو / دلار 0.2953 0.2952 0.2953 0.2952 (0.07%) 0.0002 ۱۱:۴۵:۰۹
AED/BRL 0 1.0959 1.1035 1.1035 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AUD/BRL 2.7491 2.7491 2.7589 2.7589 (0.91%) 0.0249 ۱۵:۱۵:۱۰
ARS/BRL 0.0742 0.0742 0.0743 0.0743 (0.81%) 0.0006 ۰۳:۱۵:۰۷
PEN/ARS 16.1988 16.1909 16.2053 16.1911 (0.19%) 0.0315 ۱۵:۱۵:۰۹
BOB/BRL 0 0.5825 0.5893 0.5893 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PEN/BOB 0 2.1405 2.1405 2.1405 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CAD/BRL 0 3.0309 3.0309 3.0309 (0%) 0 ۲۸ مرداد
CHF/BRL 0 4.0822 4.1055 4.1055 (0%) 0 ۲۸ مرداد
EUR/BRL 0 4.4361 4.4682 4.4682 (0%) 0 ۲۸ مرداد
GBP/BRL 0 4.8992 4.8992 4.8992 (0%) 0 ۲۸ مرداد
JPY/BRL 0 0.0377 0.0379 0.0379 (0%) 0 ۲۸ مرداد
SGD/BRL 0 2.8885 2.9064 2.9064 (0%) 0 ۲۸ مرداد
CNY/BRL 0 0.5879 0.592 0.592 (0%) 0 ۳۱ مرداد
DKK/BRL 0 0.6246 0.6292 0.6292 (0%) 0 ۳۱ مرداد
HKD/BRL 0 0.5104 0.5129 0.5129 (0%) 0 ۲۸ مرداد
MXN/BRL 0 0.2032 0.2034 0.2033 (0%) 0 ۲۸ مرداد
NOK/BRL 0 0.479 0.4826 0.4826 (0%) 0 ۳۱ مرداد
NZD/BRL 0 2.694 2.7202 2.7182 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/BRL 0 1.0857 1.0932 1.0931 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SAR/BRL 0 1.0732 1.0807 1.0807 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SEK/BRL 0 0.4424 0.4459 0.4459 (0%) 0 ۳۱ مرداد
THB/BRL 0 0.1233 0.1242 0.1242 (0%) 0 ۳۱ مرداد
TRY/BRL 0 0.665 0.6685 0.6669 (0%) 0 ۳۱ مرداد
TWD/BRL 0 0.1313 0.1323 0.1323 (0%) 0 ۳۱ مرداد
VEF/BRL 0 0.0338 0.0338 0.0338 (0%) 0 ۱۶ تیر
ZAR/BRL 0 0.2611 0.2618 0.2615 (0%) 0 ۲۸ مرداد
CLP/BRL 0 0.0054 0.0054 0.0054 (0%) 0 ۱ مرداد
PYG/BRL 0 0.0006 0.0007 0.0007 (0%) 0 ۱۶ مرداد
UYU/BRL 0 0.1274 0.1289 0.1289 (0%) 0 ۳۱ مرداد
COP/BRL 0 0.0011 0.0012 0.0012 (0%) 0 ۱۸ مرداد
PEN/BRL 0 1.1813 1.1909 1.1909 (0%) 0 ۲۸ مرداد
RUB/BRL 0 0.0599 0.0603 0.0603 (0%) 0 ۳۱ مرداد
INR/BRL 0 0.0578 0.0581 0.0581 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PEN/CLP 0 209.01 209.01 209.01 (0%) 0 ۱۶ مرداد
PEN/COP 0 1009.1472 1009.1472 1009.1472 (0%) 0 ۲۴ مرداد
PEN/MXN 5.8527 5.8527 5.8692 5.8692 (0.21%) 0.0121 ۰۵:۲۱:۰۶
PEN/PYG 0 1780.19 1780.19 1780.19 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PEN/UYU 0 9.7043 9.7043 9.7043 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PEN/VEF 0 24465.2059 24483.9248 24465.2059 (0%) 0 ۴ تیر
PEN/CAD 0 0.3916 0.3933 0.3933 (0%) 0 ۲۸ مرداد
XAU/BRL 0 5981.4 6056.4 6053.1 (0%) 0 ۲۸ مرداد
KRW/BRL 0 0.0032 0.0033 0.0033 (0%) 0 ۲۱ مرداد
PEN/EUR 0.2663 0.2663 0.2665 0.2665 (0.38%) 0.001 ۱۲:۳۹:۰۶
PEN/GBP 0.2437 0.2434 0.2442 0.2442 (0.37%) 0.0009 ۱۲:۳۹:۰۶
XAG/BRL 0 67.52 68.5 68.46 (0%) 0 ۲۸ مرداد
BTC/BRL 0 43425.73 43425.73 43425.73 (0%) 0 ۲۸ مرداد
LTC/BRL 0 314.4188 314.4188 314.4188 (0%) 0 ۲۸ مرداد
USD/BRLT 0 4.14 4.26 4.23 (0%) 0 ۲۸ مرداد