صفحات مرتبط

انس پالادیوم

  • نرخ فعلی:832.00
  • بالاترین قیمت روز:832.00
  • پایین ترین قیمت روز:830.00
  • بیشترین مقدار نوسان روز:2
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:831
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱:۳۱
  • نرخ روز گذشته:832
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز زمان
832 دلار1:31:14
830 دلار1:25:14
831 دلار1:23:14
830 دلار1:22:24
831 دلار0:28:14
832 دلار0:12:36
831 دلار0:03:21
نظرات