انس پالادیوم

  • نرخ فعلی:775.00
  • بالاترین قیمت روز:778.00
  • پایین ترین قیمت روز:775.00
  • بیشترین مقدار نوسان روز:3
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:775
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۴:۰۸
  • نرخ روز گذشته:776
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.13%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:1

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز زمان
775 دلار4:08:23
777 دلار4:04:25
776 دلار4:03:15
775 دلار3:57:16
778 دلار3:31:21
776 دلار3:23:15
777 دلار2:53:20
778 دلار2:40:30
777 دلار2:39:23
775 دلار2:34:28
نظرات