صفحات مرتبط

انس پالادیوم

  • نرخ فعلی:863.00
  • بالاترین قیمت روز:865.00
  • پایین ترین قیمت روز:863.00
  • بیشترین مقدار نوسان روز:1
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:865
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱:۳۱
  • نرخ روز گذشته:864
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.12%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:1

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
863 دلار1:31:22
864 دلار1:25:19
863 دلار1:17:20
864 دلار1:16:23
863 دلار1:00:29
864 دلار0:42:19
865 دلار0:36:25
864 دلار0:35:23
865 دلار0:28:22
864 دلار0:27:19
865 دلار0:19:18
864 دلار0:16:19
865 دلار0:11:19
864 دلار0:09:19
865 دلار0:08:18
نظرات