صفحات مرتبط
شاخص یاب

انس پالادیوم

  • نرخ فعلی:945.90
  • بالاترین قیمت روز:947.00
  • پایین ترین قیمت روز:942.30
  • بیشترین مقدار نوسان روز:3
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.06%
  • نرخ بازگشایی بازار:946.3
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۳:۴۵:۰۹
  • نرخ روز گذشته:946.2
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.03%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.3

نمودار کندل استیک انس پالادیوم در روز جاری

نمودار کندل استیک انس پالادیوم در روز جاری

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
945.9 دلار3:45:09
946.7 دلار3:29:18
947 دلار3:08:06
946.7 دلار2:57:51
946.4 دلار2:57:46
946.2 دلار2:57:42
946 دلار2:55:46
945.3 دلار2:39:06
942.3 دلار2:30:22
945.1 دلار1:30:10
945.7 دلار1:28:58
945.2 دلار1:27:51
946 دلار1:23:06
945.7 دلار1:19:31
945.8 دلار1:18:31
945 دلار1:14:42
945.2 دلار1:06:52
945.6 دلار0:55:18
946.2 دلار0:35:30
945.7 دلار0:34:19
945.9 دلار0:31:25
946.2 دلار0:28:52
946.1 دلار0:28:40
946.2 دلار0:23:54
946 دلار0:18:55
945.7 دلار0:16:18
946.1 دلار0:13:53
945.6 دلار0:12:55
946.2 دلار0:12:41
946.6 دلار0:08:51
946.5 دلار0:08:33
946.6 دلار0:04:13
946.3 دلار0:03:46
نظرات