صفحات مرتبط

انس پالادیوم

  • نرخ فعلی:791.00
  • بالاترین قیمت روز:795.00
  • پایین ترین قیمت روز:790.00
  • بیشترین مقدار نوسان روز:2
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:795
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۳:۰۱
  • نرخ روز گذشته:794
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.38%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:3

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز زمان
791 دلار13:01:16
793 دلار12:56:20
791 دلار12:53:18
793 دلار12:48:23
791 دلار12:46:24
792 دلار12:07:19
793 دلار11:42:25
794 دلار11:41:22
793 دلار11:35:27
792 دلار11:33:21
793 دلار11:32:18
791 دلار11:11:18
790 دلار11:05:18
791 دلار10:48:19
790 دلار10:47:17
791 دلار10:16:18
792 دلار10:15:20
793 دلار9:32:14
792 دلار8:35:14
791 دلار8:16:21
790 دلار7:48:15
791 دلار6:54:15
792 دلار6:32:15
793 دلار5:26:15
794 دلار5:16:14
793 دلار5:10:15
794 دلار5:09:14
793 دلار4:49:14
794 دلار4:47:15
793 دلار4:39:15
794 دلار4:34:15
792 دلار4:20:20
791 دلار4:09:14
792 دلار3:45:14
793 دلار3:18:17
794 دلار3:05:16
793 دلار3:04:16
792 دلار2:47:15
793 دلار2:33:15
795 دلار1:30:20
794 دلار1:27:21
795 دلار1:16:21
794 دلار0:18:14
795 دلار0:16:25
794 دلار0:13:17
795 دلار0:06:15
نظرات