صفحات مرتبط

انس پالادیوم

  • نرخ فعلی:959.00
  • بالاترین قیمت روز:959.00
  • پایین ترین قیمت روز:956.00
  • بیشترین مقدار نوسان روز:1
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:957
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۳:۴۱
  • نرخ روز گذشته:956
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.31%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:3

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
959 دلار3:41:43
958 دلار3:37:40
957 دلار3:02:34
956 دلار2:12:28
957 دلار0:30:45
نظرات