کالایاب
شاخص یاب
صفحات مرتبط

انس پالادیوم

  • نرخ فعلی:1,327.70
  • بالاترین قیمت روز:1,331.35
  • پایین ترین قیمت روز:1,327.10
  • بیشترین مقدار نوسان روز:1.55
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.03%
  • نرخ بازگشایی بازار:1,330.35
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۱:۲۲:۳۰
  • نرخ روز گذشته:1,330.4
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.2%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:2.7

نمودار کندل استیک انس پالادیوم در روز جاری

نمودار کندل استیک انس پالادیوم در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1,327.7 دلار1:22:30
1,327.9 دلار1:21:09
1,327.95 دلار1:20:55
1,327.65 دلار1:20:52
1,327.95 دلار1:20:47
1,327.65 دلار1:14:32
1,327.6 دلار1:14:12
1,327.9 دلار1:12:42
1,327.95 دلار1:12:37
1,327.9 دلار1:12:35
1,327.95 دلار1:10:08
1,328.4 دلار1:09:20
1,327.95 دلار1:07:51
1,328 دلار1:04:53
1,327.95 دلار1:01:48
1,327.1 دلار1:01:46
1,327.95 دلار1:01:44
1,327.1 دلار1:00:13
1,327.4 دلار0:58:18
1,328 دلار0:57:37
1,327.75 دلار0:56:09
1,328 دلار0:55:18
1,327.75 دلار0:53:26
1,327.65 دلار0:50:13
1,327.8 دلار0:50:10
1,327.65 دلار0:50:05
1,327.8 دلار0:49:46
1,327.65 دلار0:49:22
1,327.85 دلار0:47:51
1,328.3 دلار0:47:21
1,328.25 دلار0:46:12
1,328.55 دلار0:45:33
1,328.75 دلار0:45:10
1,328.7 دلار0:44:04
1,328.75 دلار0:42:26
1,328.7 دلار0:42:08
1,328.9 دلار0:40:45
1,328.85 دلار0:40:11
1,328.8 دلار0:39:42
1,328.6 دلار0:39:23
1,328.85 دلار0:37:50
1,328.6 دلار0:37:31
1,328.9 دلار0:37:29
1,328.6 دلار0:37:24
1,328.9 دلار0:36:11
1,329 دلار0:36:08
1,328.95 دلار0:36:06
1,329 دلار0:36:04
1,328.95 دلار0:35:23
1,329.4 دلار0:35:19
1,329.5 دلار0:35:05
1,329.4 دلار0:32:20
1,329.35 دلار0:31:28
1,329.4 دلار0:31:26
1,329.35 دلار0:31:23
1,329.4 دلار0:30:58
1,329.7 دلار0:30:17
1,329.1 دلار0:29:49
1,330 دلار0:29:40
1,329.8 دلار0:29:03
1,328.85 دلار0:28:57
1,329.8 دلار0:28:55
1,328.85 دلار0:28:53
1,329.05 دلار0:28:41
1,328.95 دلار0:28:38
1,329.05 دلار0:28:36
1,328.95 دلار0:28:16
1,329.1 دلار0:27:42
1,329.9 دلار0:27:04
1,329.7 دلار0:24:52
1,329.55 دلار0:23:51
1,329.5 دلار0:23:47
1,329.55 دلار0:23:45
1,329.5 دلار0:23:40
1,329.4 دلار0:23:38
1,329.5 دلار0:23:34
1,329.7 دلار0:23:26
1,329.15 دلار0:23:24
1,329 دلار0:23:21
1,329.15 دلار0:21:14
1,329.05 دلار0:20:53
1,329.35 دلار0:20:32
1,328.1 دلار0:19:10
1,329.65 دلار0:19:07
1,328.1 دلار0:19:05
1,329.65 دلار0:17:23
1,329.6 دلار0:16:43
1,329.3 دلار0:06:22
1,330.85 دلار0:06:15
1,330.65 دلار0:06:09
1,331 دلار0:05:44
1,331.35 دلار0:05:16
1,330.85 دلار0:04:06
1,330.8 دلار0:03:20
1,330.3 دلار0:02:21
1,330.35 دلار0:02:17
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات