صفحات مرتبط

انس پالادیوم

  • نرخ فعلی:939.00
  • بالاترین قیمت روز:939.00
  • پایین ترین قیمت روز:938.00
  • بیشترین مقدار نوسان روز:1
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:938
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰:۰۶
  • نرخ روز گذشته:939
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
939 دلار0:06:21
938 دلار0:05:20
939 دلار0:03:21
938 دلار0:00:30
نظرات