صفحات مرتبط

انس پالادیوم

  • نرخ فعلی:930.00
  • بالاترین قیمت روز:930.00
  • پایین ترین قیمت روز:923.00
  • بیشترین مقدار نوسان روز:2
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.32%
  • نرخ بازگشایی بازار:923
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۹:۳۰
  • نرخ روز گذشته:924
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.65%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:6

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
930 دلار9:30:21
929 دلار9:03:16
930 دلار9:00:20
929 دلار8:32:18
930 دلار8:18:18
929 دلار8:06:16
928 دلار8:00:26
929 دلار7:59:17
928 دلار7:57:16
929 دلار7:55:17
928 دلار7:51:16
927 دلار7:49:17
928 دلار7:48:18
927 دلار7:44:17
925 دلار6:49:17
924 دلار6:38:18
925 دلار6:18:20
926 دلار6:15:18
924 دلار5:57:19
926 دلار5:40:21
925 دلار5:34:18
926 دلار4:36:19
925 دلار3:49:19
924 دلار3:16:18
923 دلار2:54:17
924 دلار1:54:16
925 دلار1:42:17
923 دلار1:41:16
نظرات