صفحات مرتبط
شاخص یاب

آرشیو قیمت ها

آرشیو زمانی نرخ ها
نتیجه
بازگشایی? کمترین? بیشترین? پایانی? تاریخ / میلادی تاریخ / شمسی
1,289.51 1,287.99 1,294.97 1,292.78 2019/01/16 1397/10/26 1397-10-26
1,291.43 1,286.92 1,294.74 1,289.72 2019/01/15 1397/10/25 1397-10-25
1,287.65 1,287.54 1,295.92 1,291.33 2019/01/14 1397/10/24 1397-10-24