صفحات مرتبط

شاخص در روز جاری

آرشیو زمانی نرخ ها
نتیجه
  • نرخ فعلی:1,243.90
  • بالاترین قیمت روز:1,251.50
  • پایین ترین قیمت روز:1,243.90
  • بیشترین مقدار نوسان روز:1.6
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.48%
  • نرخ بازگشایی بازار:1,251.3
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱:۳۱
  • نرخ روز گذشته:1,251.2
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.59%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:7.3

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز زمان
1,243.9 دلار1:31:16
1,244.9 دلار1:30:21
1,245.3 دلار1:29:14
1,245.6 دلار1:28:21
1,245.5 دلار1:27:15
1,245.8 دلار1:26:18
1,246.4 دلار1:25:24
1,246.2 دلار1:24:26
1,246 دلار1:22:17
1,245.5 دلار1:21:27
1,246 دلار1:20:18
1,246.1 دلار1:18:18
1,245.6 دلار1:16:19
1,245.5 دلار1:15:28
1,245.6 دلار1:14:20
1,245.5 دلار1:13:18
1,245.6 دلار1:12:22
1,245.5 دلار1:11:18
1,246 دلار1:10:18
1,245.9 دلار1:09:20
1,245.5 دلار1:08:19
1,245.4 دلار1:07:23
1,245.6 دلار1:05:21
1,245.3 دلار1:04:17
1,245.4 دلار1:03:29
1,245.6 دلار1:01:15
1,245.8 دلار1:00:32
1,246 دلار0:59:22
1,246.2 دلار0:58:25
1,246.6 دلار0:57:18
1,246.7 دلار0:56:18
1,246.5 دلار0:55:16
1,246.6 دلار0:53:16
1,246.5 دلار0:52:25
1,246.6 دلار0:50:22
1,246.4 دلار0:49:17
1,246.6 دلار0:48:15
1,247 دلار0:47:16
1,246.5 دلار0:41:26
1,246.6 دلار0:38:15
1,246.3 دلار0:37:16
1,246.5 دلار0:36:25
1,246.7 دلار0:35:16
1,246.2 دلار0:34:16
1,247.1 دلار0:33:16
1,247.7 دلار0:32:17
1,248.4 دلار0:30:21
1,248.6 دلار0:29:18
1,248.5 دلار0:28:17
1,247.8 دلار0:27:32
1,247.6 دلار0:26:19
1,248 دلار0:25:29
1,248.4 دلار0:25:08
1,247.9 دلار0:23:16
1,248.5 دلار0:22:20
1,248.7 دلار0:21:19
1,248.8 دلار0:20:21
1,249.1 دلار0:19:15
1,249.2 دلار0:18:32
1,249 دلار0:17:20
1,248.1 دلار0:16:21
1,248.5 دلار0:14:17
1,248.6 دلار0:13:18
1,248.8 دلار0:12:27
1,249.3 دلار0:11:16
1,249.6 دلار0:10:22
1,249.4 دلار0:09:17
1,250.1 دلار0:08:16
1,250.5 دلار0:07:20
1,249.9 دلار0:06:18
1,251.5 دلار0:05:21
1,250.9 دلار0:04:15
1,251.3 دلار0:01:17
نظرات