صفحات مرتبط

اونس طلا

  • نرخ فعلی:1,264.40
  • بالاترین قیمت روز:1,265.00
  • پایین ترین قیمت روز:1,263.60
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.5
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.01%
  • نرخ بازگشایی بازار:1,263.8
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲:۴۳
  • نرخ روز گذشته:1,263.7
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.06%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.7

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز زمان
1,264.4 دلار2:43:14
1,264.2 دلار2:41:14
1,264.4 دلار2:39:15
1,264.5 دلار2:38:14
1,264.6 دلار2:37:14
1,264.5 دلار2:35:18
1,265 دلار2:34:14
1,264.5 دلار2:33:16
1,264.6 دلار2:32:16
1,265 دلار1:31:17
1,264.7 دلار1:30:20
1,264.6 دلار1:29:14
1,264.5 دلار1:27:13
1,264.4 دلار1:26:20
1,264.5 دلار1:25:14
1,264.4 دلار1:24:14
1,264.3 دلار1:20:16
1,264.4 دلار1:19:16
1,264.3 دلار1:17:14
1,264.2 دلار1:15:17
1,264.1 دلار1:10:15
1,264 دلار1:08:15
1,263.9 دلار1:07:16
1,264 دلار1:02:13
1,264.2 دلار1:01:13
1,264.3 دلار1:00:17
1,264.5 دلار0:59:12
1,264.6 دلار0:58:14
1,264.5 دلار0:52:14
1,264.6 دلار0:51:14
1,264.5 دلار0:50:16
1,264.6 دلار0:49:16
1,264.4 دلار0:46:14
1,264.5 دلار0:45:14
1,264.3 دلار0:44:17
1,264.4 دلار0:43:13
1,264.3 دلار0:41:18
1,264.4 دلار0:40:22
1,264.5 دلار0:38:15
1,264.6 دلار0:37:14
1,264.5 دلار0:35:13
1,264.4 دلار0:34:15
1,264.5 دلار0:32:14
1,264.7 دلار0:31:19
1,264.8 دلار0:29:13
1,264.6 دلار0:28:15
1,264.4 دلار0:27:16
1,264.6 دلار0:26:20
1,264.4 دلار0:25:16
1,264.3 دلار0:24:17
1,264.5 دلار0:23:17
1,264.4 دلار0:21:14
1,264.5 دلار0:20:23
1,264.3 دلار0:19:15
1,264.2 دلار0:17:20
1,264.3 دلار0:16:15
1,264.2 دلار0:15:20
1,264 دلار0:14:15
1,264.3 دلار0:13:13
1,264.2 دلار0:11:13
1,263.8 دلار0:10:16
1,263.6 دلار0:08:16
1,263.8 دلار0:06:16
1,263.9 دلار0:05:14
1,263.8 دلار0:04:14
1,264 دلار0:03:15
1,264.2 دلار0:02:15
1,263.8 دلار0:00:27
نظرات