اونس طلا

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز زمان
1,237.3 دلار4:38:43
1,237 دلار4:22:06
1,236.6 دلار4:18:19
1,236.5 دلار4:16:37
1,236.2 دلار4:10:33
1,236.5 دلار4:07:20
1,236.4 دلار4:04:34
1,235.7 دلار3:40:44
1,235.6 دلار3:36:20
1,235.5 دلار3:21:24
1,235.8 دلار3:16:15
1,236.1 دلار2:45:38
1,237.1 دلار2:37:31
1,236.8 دلار2:36:23
1,236.4 دلار1:22:19
1,236.8 دلار0:10:20
نظرات