شاخص یاب

اومیسگو / OmiseGO

  • نرخ فعلی:3.1621
  • بالاترین قیمت روز:3.1869
  • پایین ترین قیمت روز:3.1143
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.03
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.45%
  • نرخ بازگشایی بازار:3.17
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۳:۳۶:۴۰
  • نرخ روز گذشته:3.1983
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.14%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0362

نمودار کندل استیک اومیسگو / OmiseGO در روز جاری

نمودار کندل استیک اومیسگو / OmiseGO در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
3.1621 ریال13:36:40
3.157 ریال13:28:39
3.1636 ریال13:24:44
3.157 ریال13:20:41
3.1607 ریال13:08:39
3.157 ریال13:04:39
3.1685 ریال13:00:46
3.1684 ریال12:56:42
3.164 ریال12:48:45
3.1798 ریال12:44:39
3.1828 ریال12:40:27
3.1799 ریال12:24:41
3.1748 ریال12:20:42
3.183 ریال12:16:39
3.1794 ریال12:08:39
3.1747 ریال12:04:40
3.1719 ریال12:00:45
3.1698 ریال11:44:41
3.1699 ریال11:36:41
3.17 ریال11:24:38
3.1708 ریال11:16:38
3.1762 ریال11:08:36
3.1682 ریال11:00:47
3.1832 ریال10:44:39
3.1615 ریال10:40:40
3.1631 ریال10:36:40
3.172 ریال10:32:33
3.1676 ریال10:28:38
3.1638 ریال10:24:43
3.1713 ریال10:16:37
3.1632 ریال10:00:43
3.1631 ریال9:52:38
3.1626 ریال9:40:40
3.1473 ریال9:28:26
3.1709 ریال9:20:39
3.1862 ریال9:16:39
3.1869 ریال9:12:37
3.1852 ریال8:56:39
3.1818 ریال8:48:40
3.1838 ریال8:44:41
3.1831 ریال8:40:42
3.1795 ریال8:36:43
3.1754 ریال8:28:37
3.1868 ریال8:24:37
3.1833 ریال8:20:42
3.1684 ریال8:16:25
3.1477 ریال8:12:25
3.1482 ریال8:04:38
3.159 ریال7:56:38
3.1606 ریال7:24:37
3.1526 ریال7:20:37
3.1571 ریال7:16:36
3.1552 ریال7:08:38
3.1433 ریال7:04:36
3.1527 ریال6:52:44
3.1598 ریال6:48:25
3.1726 ریال6:44:39
3.1738 ریال6:40:38
3.1737 ریال6:36:24
3.1751 ریال6:28:37
3.1732 ریال6:24:43
3.1648 ریال6:17:06
3.1647 ریال6:05:16
3.1692 ریال5:52:43
3.1597 ریال5:40:39
3.1616 ریال5:36:44
3.1593 ریال5:32:26
3.1563 ریال5:28:40
3.1443 ریال5:20:40
3.1454 ریال5:16:41
3.1385 ریال5:12:40
3.1445 ریال5:08:24
3.1362 ریال5:04:42
3.1348 ریال5:00:39
3.1336 ریال4:56:39
3.134 ریال4:52:41
3.1459 ریال4:44:38
3.1382 ریال4:40:39
3.1476 ریال4:36:41
3.1334 ریال4:28:36
3.1267 ریال4:16:38
3.121 ریال4:00:49
3.1337 ریال3:48:24
3.1266 ریال3:36:25
3.1276 ریال3:32:37
3.1203 ریال3:24:42
3.1247 ریال3:20:41
3.1335 ریال3:16:36
3.1356 ریال3:12:40
3.127 ریال3:08:38
3.1207 ریال3:04:39
3.1182 ریال3:00:44
3.12 ریال2:56:38
3.1189 ریال2:52:37
3.131 ریال2:48:37
3.1143 ریال2:40:41
3.1197 ریال2:36:38
3.1281 ریال2:28:42
3.1365 ریال2:24:36
3.1478 ریال2:20:38
3.1743 ریال2:16:35
3.1477 ریال2:00:43
3.1503 ریال1:52:38
3.1558 ریال1:44:36
3.1617 ریال1:40:39
3.1635 ریال1:32:41
3.1792 ریال1:24:40
3.165 ریال1:16:38
3.1712 ریال1:12:39
3.1723 ریال1:04:40
3.17 ریال1:00:45
3.1754 ریال0:56:40
3.1796 ریال0:48:39
3.1833 ریال0:44:36
3.1683 ریال0:40:41
3.1478 ریال0:36:38
3.1383 ریال0:28:39
3.1418 ریال0:24:40
3.1337 ریال0:20:38
3.1562 ریال0:16:41
3.1429 ریال0:08:37
3.17 ریال0:04:41
نظرات