اومیسگو / OmiseGO

  • نرخ فعلی:12.702
  • بالاترین قیمت روز:12.707
  • پایین ترین قیمت روز:12.367
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.2
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.42%
  • نرخ بازگشایی بازار:12.699
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۴:۴۴:۴۳
  • نرخ روز گذشته:12.695
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.06%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.007

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
12.702 ریال14:44:43
12.684 ریال14:40:45
12.707 ریال14:36:44
12.699 ریال14:32:46
12.667 ریال14:24:46
12.659 ریال14:20:47
12.647 ریال14:16:49
12.639 ریال14:12:50
12.647 ریال14:08:43
12.633 ریال14:04:42
12.628 ریال13:56:48
12.594 ریال13:48:43
12.587 ریال13:44:49
12.638 ریال13:36:43
12.644 ریال13:16:47
12.665 ریال13:12:44
12.644 ریال13:08:34
12.629 ریال13:04:48
12.637 ریال13:00:40
12.64 ریال12:56:48
12.644 ریال12:52:46
12.6 ریال12:48:46
12.566 ریال12:36:45
12.598 ریال12:32:50
12.6 ریال12:28:34
12.61 ریال12:24:43
12.543 ریال12:20:34
12.556 ریال12:16:45
12.568 ریال12:08:49
12.54 ریال12:04:44
12.579 ریال11:40:43
12.567 ریال11:36:45
12.541 ریال11:32:46
12.536 ریال11:28:47
12.559 ریال11:24:32
12.572 ریال11:16:45
12.688 ریال11:12:43
12.585 ریال11:08:42
12.605 ریال11:04:47
12.598 ریال11:00:52
12.609 ریال10:56:45
12.691 ریال10:52:45
12.649 ریال10:48:47
12.451 ریال10:44:32
12.438 ریال10:40:47
12.439 ریال10:36:46
12.454 ریال10:32:34
12.449 ریال10:24:47
12.429 ریال10:20:46
12.413 ریال10:16:32
12.41 ریال10:12:46
12.404 ریال10:08:32
12.398 ریال10:04:46
12.406 ریال10:00:50
12.397 ریال9:52:49
12.431 ریال9:44:32
12.435 ریال9:40:47
12.418 ریال9:36:44
12.445 ریال9:28:45
12.455 ریال9:24:44
12.424 ریال9:16:48
12.403 ریال9:08:44
12.406 ریال9:04:43
12.385 ریال9:00:49
12.422 ریال8:56:47
12.395 ریال8:52:32
12.427 ریال8:48:48
12.387 ریال8:44:42
12.392 ریال8:40:47
12.393 ریال8:36:32
12.39 ریال8:32:47
12.398 ریال8:28:32
12.416 ریال8:24:43
12.43 ریال8:20:43
12.471 ریال8:16:47
12.511 ریال8:12:46
12.501 ریال8:08:43
12.512 ریال8:04:48
12.505 ریال7:56:41
12.497 ریال7:52:44
12.472 ریال7:48:43
12.492 ریال7:44:49
12.469 ریال7:40:44
12.49 ریال7:36:32
12.508 ریال7:32:49
12.49 ریال7:28:45
12.471 ریال7:20:45
12.459 ریال7:16:48
12.422 ریال7:12:42
12.42 ریال7:08:42
12.385 ریال7:04:46
12.419 ریال7:00:51
12.455 ریال6:56:44
12.432 ریال6:52:32
12.41 ریال6:48:45
12.444 ریال6:44:43
12.404 ریال6:40:49
12.367 ریال6:32:43
12.479 ریال6:28:44
12.446 ریال6:24:45
12.484 ریال6:20:43
12.487 ریال6:16:58
12.429 ریال6:08:42
12.445 ریال6:00:49
12.401 ریال5:48:43
12.426 ریال5:44:49
12.434 ریال5:40:50
12.397 ریال5:36:48
12.393 ریال5:28:48
12.434 ریال5:24:48
12.419 ریال5:20:44
12.478 ریال5:16:47
12.473 ریال5:12:48
12.48 ریال5:08:42
12.497 ریال5:04:32
12.482 ریال4:52:42
12.51 ریال4:44:45
12.494 ریال4:40:44
12.489 ریال4:36:42
12.482 ریال4:32:50
12.484 ریال4:28:43
12.477 ریال4:24:43
12.45 ریال4:08:42
12.451 ریال4:04:42
12.469 ریال4:00:52
12.43 ریال3:56:42
12.454 ریال3:52:42
12.417 ریال3:48:49
12.449 ریال3:44:30
12.48 ریال3:40:47
12.475 ریال3:36:49
12.426 ریال3:20:31
12.41 ریال3:16:50
12.475 ریال3:12:30
12.474 ریال3:08:50
12.465 ریال3:00:58
12.464 ریال2:56:42
12.476 ریال2:52:32
12.477 ریال2:48:54
12.44 ریال2:44:52
12.464 ریال2:40:51
12.497 ریال2:36:48
12.462 ریال2:32:59
12.434 ریال2:24:47
12.433 ریال2:20:46
12.438 ریال2:12:50
12.509 ریال2:08:44
12.464 ریال2:04:49
12.47 ریال2:00:48
12.54 ریال1:52:47
12.542 ریال1:48:48
12.55 ریال1:40:32
12.517 ریال1:36:43
12.507 ریال1:32:52
12.6 ریال1:04:47
12.611 ریال1:00:53
12.618 ریال0:56:42
12.658 ریال0:48:44
12.681 ریال0:44:45
12.654 ریال0:40:48
12.686 ریال0:36:47
12.652 ریال0:32:45
12.649 ریال0:28:51
12.63 ریال0:24:45
12.623 ریال0:08:42
12.699 ریال0:04:45
نظرات