شاخص یاب

اومیسگو / OmiseGO

  • نرخ فعلی:1.971
  • بالاترین قیمت روز:2.0488
  • پایین ترین قیمت روز:1.8406
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.09
  • درصد بیشترین نوسان روز:2.57%
  • نرخ بازگشایی بازار:1.9232
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۵:۵۲:۴۳
  • نرخ روز گذشته:1.8862
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:4.5%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0848

نمودار کندل استیک اومیسگو / OmiseGO در روز جاری

نمودار کندل استیک اومیسگو / OmiseGO در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1.971 ریال15:52:43
1.9741 ریال15:48:42
1.9568 ریال15:40:47
1.9719 ریال15:36:43
1.944 ریال15:32:44
1.9389 ریال15:28:44
1.95 ریال15:20:43
1.9443 ریال15:16:42
1.972 ریال15:12:43
1.9747 ریال15:08:42
1.9842 ریال15:00:52
1.99 ریال14:56:31
1.994 ریال14:52:43
1.9904 ریال14:44:43
1.9903 ریال14:40:32
1.9899 ریال14:36:43
1.9963 ریال14:32:41
2.0075 ریال14:28:31
2.0141 ریال14:24:49
2.0052 ریال14:20:44
1.9889 ریال14:16:42
1.9901 ریال14:12:44
1.9863 ریال14:08:41
1.9735 ریال14:00:53
1.9817 ریال13:56:42
1.9995 ریال13:52:43
2.0023 ریال13:44:42
1.9938 ریال13:40:43
1.9962 ریال13:36:50
2.0254 ریال13:32:42
2.0302 ریال13:28:41
2.0225 ریال13:24:44
2.0224 ریال13:20:43
2.0364 ریال13:16:43
2.0346 ریال13:12:42
2.0488 ریال13:04:43
2.0329 ریال13:00:51
2.0207 ریال12:56:42
2.0137 ریال12:52:45
2.0016 ریال12:44:42
2.0089 ریال12:40:46
2.0023 ریال12:36:46
2.0427 ریال12:32:45
2.0236 ریال12:24:45
2 ریال12:16:45
1.9998 ریال12:12:44
2 ریال12:04:44
1.9733 ریال12:00:53
1.9757 ریال11:48:44
1.9829 ریال11:36:41
1.9786 ریال11:32:50
1.9734 ریال11:08:41
1.9711 ریال11:00:52
1.9757 ریال10:56:41
1.963 ریال10:52:43
1.9533 ریال10:40:32
1.9618 ریال10:28:40
1.9541 ریال10:16:40
1.9153 ریال10:04:46
1.916 ریال9:56:39
1.9257 ریال9:52:30
1.923 ریال9:48:42
1.9188 ریال9:36:44
1.9155 ریال9:32:32
1.9456 ریال9:28:43
1.9438 ریال9:20:44
1.9377 ریال9:16:41
1.937 ریال9:12:42
1.9297 ریال9:08:40
1.9413 ریال9:00:53
1.9599 ریال8:52:29
1.9698 ریال8:36:47
1.9702 ریال8:32:42
1.9694 ریال8:28:44
1.9687 ریال8:24:39
1.9638 ریال8:12:41
1.9566 ریال8:08:43
1.969 ریال7:56:41
1.9691 ریال7:52:40
1.9863 ریال7:48:42
1.9919 ریال7:40:45
1.9802 ریال7:36:40
1.989 ریال7:32:41
1.98 ریال7:28:30
1.9807 ریال7:20:47
1.99 ریال7:16:40
1.9785 ریال7:12:41
1.952 ریال7:08:39
1.9445 ریال7:00:46
1.9492 ریال6:56:39
1.9479 ریال6:52:41
1.9614 ریال6:48:40
1.951 ریال6:40:32
1.9583 ریال6:36:44
1.95 ریال6:33:15
1.9487 ریال6:33:08
1.9463 ریال6:16:42
1.9475 ریال6:12:47
1.9458 ریال6:08:51
1.9508 ریال6:00:50
1.9598 ریال5:56:46
1.9664 ریال5:52:45
1.9031 ریال5:48:43
1.9225 ریال5:40:40
1.8971 ریال5:36:43
1.877 ریال5:32:42
1.8861 ریال5:28:29
1.8855 ریال5:20:46
1.8878 ریال5:16:30
1.8755 ریال5:12:40
1.8649 ریال5:08:47
1.8898 ریال5:00:50
1.884 ریال4:56:45
1.9106 ریال4:52:41
1.902 ریال4:44:45
1.9025 ریال4:40:41
1.9123 ریال4:36:40
1.9095 ریال4:32:30
1.9089 ریال4:28:40
1.9274 ریال4:24:40
1.9165 ریال4:20:44
1.9338 ریال4:16:40
1.955 ریال4:12:41
1.9622 ریال4:04:45
1.9788 ریال3:56:40
1.9554 ریال3:52:29
1.947 ریال3:48:43
1.9515 ریال3:40:41
1.9537 ریال3:36:48
1.9361 ریال3:24:40
1.8942 ریال3:20:40
1.9168 ریال3:16:44
1.9186 ریال3:04:42
1.9012 ریال3:00:51
1.8995 ریال2:56:42
1.93 ریال2:52:42
1.8814 ریال2:44:40
1.8406 ریال2:40:42
1.8656 ریال2:36:44
1.9046 ریال2:32:43
1.926 ریال2:24:41
1.9409 ریال2:20:42
1.9591 ریال2:16:42
1.9879 ریال2:12:39
1.9655 ریال2:04:41
1.97 ریال2:00:50
1.9863 ریال1:56:42
1.9845 ریال1:52:48
2.0108 ریال1:44:40
1.9972 ریال1:40:41
2.0001 ریال1:36:42
2 ریال1:32:42
1.9784 ریال1:28:40
1.9802 ریال1:20:41
1.9898 ریال1:16:41
1.9853 ریال1:12:29
1.9819 ریال1:04:39
1.9895 ریال1:00:48
1.9865 ریال0:56:41
1.974 ریال0:52:30
2.0217 ریال0:44:40
1.9286 ریال0:40:43
1.9329 ریال0:32:43
1.9237 ریال0:24:40
1.92 ریال0:20:47
1.9035 ریال0:16:41
1.92 ریال0:12:42
1.8808 ریال0:08:40
1.9232 ریال0:04:41
نظرات