کالایاب
شاخص یاب

OMG/USD Ask

  • نرخ فعلی:1.1418
  • بالاترین قیمت روز:1.1452
  • پایین ترین قیمت روز:1.12
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:1.1273
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۷:۲۷:۰۶
  • نرخ روز گذشته:1.1263
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.38%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0155

نمودار کندل استیک OMG/USD Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک OMG/USD Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1.1418 ریال7:27:06
1.142 ریال7:25:05
1.142 ریال7:25:05
1.1419 ریال7:23:04
1.141 ریال7:21:06
1.1407 ریال7:19:04
1.1442 ریال7:17:04
1.143 ریال7:13:04
1.144 ریال7:11:04
1.143 ریال7:09:06
1.1436 ریال7:07:04
1.1435 ریال7:03:05
1.1434 ریال7:01:04
1.1433 ریال6:59:04
1.1434 ریال6:57:06
1.1433 ریال6:53:04
1.1441 ریال6:51:06
1.1438 ریال6:49:04
1.1429 ریال6:47:04
1.1428 ریال6:45:07
1.1443 ریال6:43:04
1.144 ریال6:41:04
1.1446 ریال6:39:07
1.1436 ریال6:37:04
1.1441 ریال6:35:05
1.1441 ریال6:35:04
1.1447 ریال6:33:06
1.1445 ریال6:31:04
1.1437 ریال6:29:03
1.1438 ریال6:27:06
1.1452 ریال6:23:04
1.1442 ریال6:19:04
1.1444 ریال6:17:03
1.1437 ریال6:15:07
1.143 ریال6:13:04
1.1431 ریال6:11:04
1.1428 ریال6:09:06
1.1438 ریال6:07:04
1.144 ریال6:06:06
1.1431 ریال6:03:06
1.143 ریال5:59:03
1.141 ریال5:57:06
1.1396 ریال5:55:05
1.1396 ریال5:55:05
1.1398 ریال5:53:03
1.1397 ریال5:51:07
1.1395 ریال5:47:03
1.1361 ریال5:45:07
1.1366 ریال5:43:04
1.1359 ریال5:41:03
1.1352 ریال5:39:07
1.1351 ریال5:37:04
1.1353 ریال5:35:05
1.1353 ریال5:35:04
1.1352 ریال5:33:05
1.1348 ریال5:31:03
1.1345 ریال5:29:03
1.1348 ریال5:27:07
1.1341 ریال5:25:04
1.1341 ریال5:25:03
1.1346 ریال5:23:03
1.1341 ریال5:21:06
1.1354 ریال5:19:03
1.1349 ریال5:17:03
1.135 ریال5:15:07
1.1352 ریال5:13:04
1.1341 ریال5:11:03
1.1332 ریال5:09:06
1.1342 ریال5:07:04
1.136 ریال5:05:04
1.136 ریال5:05:03
1.1362 ریال5:03:05
1.1357 ریال4:59:04
1.1362 ریال4:57:06
1.1361 ریال4:55:04
1.1361 ریال4:55:04
1.1357 ریال4:53:03
1.136 ریال4:51:05
1.1379 ریال4:49:03
1.1376 ریال4:47:03
1.1373 ریال4:45:06
1.1393 ریال4:43:03
1.1398 ریال4:41:03
1.1401 ریال4:39:06
1.1389 ریال4:37:03
1.1345 ریال4:35:04
1.1345 ریال4:35:03
1.1342 ریال4:33:05
1.1331 ریال4:31:03
1.1329 ریال4:29:03
1.1309 ریال4:25:04
1.1309 ریال4:25:03
1.1307 ریال4:23:03
1.1306 ریال4:21:06
1.1309 ریال4:19:03
1.131 ریال4:17:03
1.1307 ریال4:13:03
1.1305 ریال4:11:04
1.1304 ریال4:09:06
1.1309 ریال4:07:03
1.1293 ریال4:05:04
1.1293 ریال4:05:03
1.1294 ریال4:01:04
1.1275 ریال3:59:03
1.1301 ریال3:57:06
1.1268 ریال3:55:04
1.1268 ریال3:55:04
1.1272 ریال3:51:06
1.1247 ریال3:47:03
1.1244 ریال3:45:06
1.1247 ریال3:43:03
1.1248 ریال3:39:06
1.1204 ریال3:37:03
1.1208 ریال3:35:05
1.1208 ریال3:35:04
1.1207 ریال3:33:06
1.12 ریال3:31:04
1.1225 ریال3:29:04
1.1226 ریال3:27:05
1.123 ریال3:25:03
1.124 ریال3:23:03
1.1239 ریال3:21:06
1.1243 ریال3:19:03
1.124 ریال3:17:04
1.1236 ریال3:15:07
1.1236 ریال3:15:07
1.1238 ریال3:13:03
1.1239 ریال3:11:04
1.1231 ریال3:09:06
1.123 ریال3:07:04
1.1246 ریال3:05:04
1.1246 ریال3:05:03
1.1261 ریال3:03:05
1.1254 ریال3:01:04
1.1245 ریال2:59:04
1.1237 ریال2:57:05
1.1238 ریال2:51:05
1.124 ریال2:49:04
1.1239 ریال2:47:03
1.1238 ریال2:43:03
1.1232 ریال2:41:04
1.1229 ریال2:39:05
1.1236 ریال2:37:04
1.1243 ریال2:35:04
1.1243 ریال2:35:04
1.1236 ریال2:33:05
1.1231 ریال2:31:04
1.1224 ریال2:29:03
1.1241 ریال2:27:06
1.1225 ریال2:25:04
1.1225 ریال2:25:04
1.1223 ریال2:23:04
1.125 ریال2:21:06
1.1229 ریال2:19:03
1.1217 ریال2:17:04
1.1264 ریال2:15:06
1.1253 ریال2:13:04
1.1255 ریال2:09:06
1.1253 ریال2:03:06
1.1252 ریال2:01:05
1.1258 ریال1:59:04
1.1243 ریال1:57:06
1.1233 ریال1:55:05
1.1233 ریال1:55:04
1.127 ریال1:51:06
1.1261 ریال1:47:03
1.1262 ریال1:45:06
1.1266 ریال1:41:03
1.1268 ریال1:37:03
1.1263 ریال1:35:04
1.1263 ریال1:35:04
1.1265 ریال1:33:06
1.1266 ریال1:31:04
1.1257 ریال1:29:04
1.1258 ریال1:27:06
1.1263 ریال1:25:04
1.1264 ریال1:23:03
1.1261 ریال1:21:06
1.1266 ریال1:15:07
1.1266 ریال1:15:07
1.1264 ریال1:13:03
1.1266 ریال1:11:03
1.1265 ریال1:09:06
1.1267 ریال1:07:03
1.1256 ریال1:03:06
1.1255 ریال1:01:04
1.1253 ریال0:59:03
1.1256 ریال0:57:06
1.1247 ریال0:55:04
1.1251 ریال0:53:04
1.1249 ریال0:51:06
1.1252 ریال0:49:03
1.1248 ریال0:47:04
1.1261 ریال0:45:08
1.1261 ریال0:45:08
1.126 ریال0:39:06
1.1262 ریال0:37:03
1.1261 ریال0:35:05
1.1261 ریال0:35:04
1.1253 ریال0:33:07
1.1254 ریال0:31:03
1.1255 ریال0:29:03
1.1258 ریال0:27:06
1.1265 ریال0:25:04
1.1265 ریال0:25:04
1.1262 ریال0:23:04
1.1266 ریال0:21:06
1.1264 ریال0:19:04
1.1265 ریال0:15:08
1.1265 ریال0:15:07
1.1262 ریال0:13:04
1.1266 ریال0:11:04
1.1262 ریال0:09:06
1.1274 ریال0:06:07
1.1273 ریال0:04:04
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات