صفحات مرتبط

نفت سبک

  • نرخ فعلی:47.64
  • بالاترین قیمت روز:47.88
  • پایین ترین قیمت روز:47.64
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.17
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.13%
  • نرخ بازگشایی بازار:47.88
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱:۰۵
  • نرخ روز گذشته:47.87
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.48%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.23

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
47.64 دلار1:05:26
47.67 دلار1:04:19
47.66 دلار1:02:18
47.7 دلار1:01:30
47.87 دلار1:00:25
47.84 دلار0:59:26
47.83 دلار0:58:36
47.84 دلار0:57:19
47.86 دلار0:56:34
47.87 دلار0:55:17
47.88 دلار0:54:20
47.86 دلار0:53:20
47.87 دلار0:52:17
47.86 دلار0:51:17
47.84 دلار0:42:19
47.83 دلار0:41:22
47.84 دلار0:37:17
47.81 دلار0:36:17
47.83 دلار0:34:22
47.81 دلار0:33:19
47.83 دلار0:32:20
47.84 دلار0:29:17
47.83 دلار0:28:19
47.8 دلار0:27:17
47.86 دلار0:26:19
47.84 دلار0:25:17
47.86 دلار0:24:21
47.84 دلار0:19:20
47.86 دلار0:18:27
47.87 دلار0:17:18
47.86 دلار0:16:18
47.87 دلار0:15:21
47.86 دلار0:14:19
47.87 دلار0:13:16
47.86 دلار0:11:18
47.84 دلار0:09:22
47.86 دلار0:07:19
47.88 دلار0:05:18
47.86 دلار0:04:17
47.87 دلار0:02:21
47.88 دلار0:00:23
نظرات