شاخص یاب

دلار نیوزیلند / دلار

  • نرخ فعلی:0.6836
  • بالاترین قیمت روز:0.6837
  • پایین ترین قیمت روز:0.6829
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.6831
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۱:۰۶:۲۲
  • نرخ روز گذشته:0.685
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.2%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0014

نمودار کندل استیک دلار نیوزیلند / دلار در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار نیوزیلند / دلار در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.6836 ریال11:06:22
0.6835 ریال11:04:17
0.6836 ریال11:02:17
0.6837 ریال11:00:36
0.6836 ریال10:59:13
0.6835 ریال10:58:12
0.6836 ریال10:57:19
0.6835 ریال10:56:13
0.6834 ریال10:55:14
0.6833 ریال10:54:19
0.6834 ریال10:53:17
0.6836 ریال10:52:14
0.6835 ریال10:51:18
0.6836 ریال10:45:19
0.6835 ریال10:44:13
0.6833 ریال10:42:18
0.6835 ریال10:41:16
0.6833 ریال10:39:16
0.6835 ریال10:38:13
0.6834 ریال10:35:17
0.6831 ریال10:31:18
0.6833 ریال10:28:12
0.6832 ریال10:26:11
0.6831 ریال10:25:13
0.6832 ریال10:24:16
0.6833 ریال10:23:14
0.6831 ریال10:21:20
0.6833 ریال10:20:18
0.6834 ریال10:18:16
0.6833 ریال10:17:11
0.6834 ریال10:16:11
0.6835 ریال10:15:16
0.6834 ریال10:13:14
0.6835 ریال10:11:11
0.6834 ریال10:08:12
0.6835 ریال10:04:16
0.6834 ریال10:00:30
0.6833 ریال9:55:11
0.6832 ریال9:48:19
0.6831 ریال9:47:10
0.683 ریال9:46:12
0.6829 ریال9:45:18
0.6831 ریال9:44:12
0.6832 ریال9:43:16
0.6832 ریال9:43:13
0.6831 ریال9:42:17
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات