شاخص یاب

دلار نیوزیلند / دلار

  • نرخ فعلی:0.6564
  • بالاترین قیمت روز:0.658
  • پایین ترین قیمت روز:0.6561
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.6577
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۶:۱۱:۱۳
  • نرخ روز گذشته:0.6573
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.14%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0009

نمودار کندل استیک دلار نیوزیلند / دلار در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار نیوزیلند / دلار در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.6564 ریال6:11:13
0.6564 ریال6:10:28
0.6564 ریال6:09:16
0.6564 ریال6:08:26
0.6565 ریال6:05:40
0.6565 ریال6:05:00
0.6565 ریال6:03:40
0.6565 ریال6:02:29
0.6565 ریال6:01:31
0.6564 ریال5:58:55
0.6564 ریال5:58:03
0.6563 ریال5:55:51
0.6563 ریال5:54:57
0.6563 ریال5:53:54
0.6563 ریال5:52:58
0.6564 ریال5:52:09
0.6564 ریال5:50:57
0.6562 ریال5:49:54
0.6562 ریال5:49:03
0.6561 ریال5:46:15
0.6561 ریال5:43:05
0.6562 ریال5:41:56
0.6561 ریال5:41:00
0.6561 ریال5:40:20
0.6564 ریال5:38:06
0.6562 ریال5:37:25
0.6562 ریال5:36:17
0.6564 ریال5:35:23
0.6564 ریال5:34:41
0.6563 ریال5:26:56
0.6563 ریال5:25:58
0.6563 ریال5:25:09
0.6563 ریال5:23:57
0.6562 ریال5:20:48
0.6562 ریال5:19:44
0.6563 ریال5:16:28
0.6563 ریال5:15:27
0.6563 ریال5:13:55
0.6562 ریال5:12:11
0.6562 ریال5:11:11
0.6563 ریال5:07:28
0.6563 ریال5:06:42
0.6563 ریال5:05:37
0.6563 ریال5:04:42
0.6564 ریال5:04:01
0.6564 ریال5:02:46
0.6564 ریال5:01:40
0.6571 ریال5:00:40
0.6571 ریال4:59:21
0.6572 ریال4:57:28
0.6572 ریال4:56:13
0.6572 ریال4:55:15
0.6571 ریال4:54:29
0.6571 ریال4:53:24
0.6568 ریال4:52:22
0.6568 ریال4:51:31
0.6568 ریال4:50:13
0.6572 ریال4:49:12
0.6572 ریال4:48:21
0.6572 ریال4:47:16
0.657 ریال4:40:56
0.657 ریال4:39:33
0.657 ریال4:37:28
0.6571 ریال4:36:04
0.6571 ریال4:34:56
0.6571 ریال4:33:55
0.6573 ریال4:33:05
0.6573 ریال4:31:52
0.6573 ریال4:30:52
0.6577 ریال4:14:51
0.6577 ریال4:13:42
0.6577 ریال4:12:42
0.6578 ریال4:10:45
0.6578 ریال4:09:45
0.6578 ریال4:08:52
0.6577 ریال4:06:48
0.6577 ریال4:05:58
0.6578 ریال4:04:51
0.6578 ریال4:03:51
0.6578 ریال4:03:06
0.6576 ریال4:01:56
0.6576 ریال4:00:53
0.6576 ریال3:59:52
0.6574 ریال3:57:46
0.6574 ریال3:56:54
0.6574 ریال3:55:42
0.6575 ریال3:52:49
0.6575 ریال3:51:47
0.6575 ریال3:50:56
0.6577 ریال3:27:20
0.6577 ریال3:26:10
0.6577 ریال3:25:14
0.6577 ریال3:24:34
0.6576 ریال3:22:31
0.6576 ریال3:21:43
0.6576 ریال3:20:28
0.6576 ریال3:19:25
0.6577 ریال3:17:27
0.6577 ریال3:16:29
0.6577 ریال3:15:41
0.6577 ریال3:14:28
0.6576 ریال3:13:28
0.6576 ریال3:12:36
0.6576 ریال3:11:30
0.6574 ریال3:10:32
0.6574 ریال3:09:40
0.6575 ریال3:06:46
0.6575 ریال3:05:42
0.6575 ریال3:04:44
0.6575 ریال3:04:04
0.6576 ریال3:02:51
0.6576 ریال3:01:39
0.6576 ریال3:00:43
0.6576 ریال2:59:23
0.6575 ریال2:57:30
0.6575 ریال2:56:14
0.6575 ریال2:55:17
0.6577 ریال2:54:26
0.6577 ریال2:53:20
0.6577 ریال2:52:19
0.6575 ریال2:40:55
0.6575 ریال2:39:57
0.6575 ریال2:39:12
0.6574 ریال2:38:04
0.6574 ریال2:37:04
0.6574 ریال2:36:07
0.6573 ریال2:30:30
0.6573 ریال2:29:12
0.6573 ریال2:28:13
0.6575 ریال2:26:15
0.6575 ریال2:25:13
0.6575 ریال2:24:20
0.6577 ریال2:17:17
0.6577 ریال2:16:16
0.6577 ریال2:15:24
0.6576 ریال2:10:00
0.6576 ریال2:08:49
0.6576 ریال2:07:50
0.6576 ریال2:07:10
0.6577 ریال2:03:16
0.6577 ریال2:01:54
0.6577 ریال2:00:54
0.6577 ریال1:59:25
0.6578 ریال1:48:12
0.6578 ریال1:47:07
0.6578 ریال1:46:08
0.6575 ریال1:45:21
0.6575 ریال1:44:08
0.6574 ریال1:43:10
0.6574 ریال1:42:24
0.6578 ریال1:41:11
0.6578 ریال1:40:21
0.6576 ریال1:39:38
0.6576 ریال1:38:32
0.6576 ریال1:37:38
0.658 ریال1:36:54
0.6575 ریال1:34:50
0.6575 ریال1:34:02
0.6575 ریال1:32:49
0.6575 ریال1:31:44
0.6574 ریال1:12:47
0.6574 ریال1:11:47
0.6574 ریال1:10:55
0.6574 ریال1:10:08
0.6574 ریال1:09:42
0.6573 ریال1:08:35
0.6573 ریال1:07:17
0.6573 ریال1:06:07
0.6573 ریال1:03:58
0.6571 ریال1:02:40
0.6572 ریال0:59:19
0.6572 ریال0:58:19
0.6573 ریال0:49:20
0.6573 ریال0:48:30
0.6573 ریال0:47:22
0.6573 ریال0:46:23
0.6572 ریال0:45:34
0.6572 ریال0:44:24
0.6572 ریال0:43:29
0.6572 ریال0:42:34
0.6573 ریال0:38:31
0.6573 ریال0:37:37
0.6573 ریال0:36:52
0.6573 ریال0:35:47
0.6571 ریال0:32:41
0.6571 ریال0:31:35
0.6572 ریال0:30:38
0.6572 ریال0:29:26
0.6573 ریال0:27:32
0.6573 ریال0:26:22
0.6573 ریال0:25:18
0.6575 ریال0:24:29
0.6575 ریال0:23:20
0.6574 ریال0:16:52
0.6574 ریال0:16:06
0.6574 ریال0:14:48
0.6574 ریال0:13:43
0.6576 ریال0:12:43
0.6575 ریال0:08:42
0.6576 ریال0:07:51
0.6576 ریال0:07:08
0.6576 ریال0:06:13
0.6577 ریال0:02:58
نظرات