شاخص یاب

دلار نیوزیلند / دلار

  • نرخ فعلی:0.6798
  • بالاترین قیمت روز:0.6802
  • پایین ترین قیمت روز:0.6796
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.6799
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۱:۲۸:۱۰
  • نرخ روز گذشته:0.6801
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.04%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0003

نمودار کندل استیک دلار نیوزیلند / دلار در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار نیوزیلند / دلار در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.6798 ریال1:28:10
0.6796 ریال1:27:12
0.6797 ریال1:23:09
0.6799 ریال1:21:12
0.6798 ریال1:20:11
0.6799 ریال1:19:08
0.6797 ریال1:17:09
0.6799 ریال1:13:09
0.68 ریال1:07:09
0.6802 ریال1:04:08
0.6799 ریال1:02:09
0.6797 ریال1:01:10
0.6798 ریال0:58:08
0.6799 ریال0:52:08
0.68 ریال0:49:09
0.6798 ریال0:48:11
0.6799 ریال0:46:09
0.6797 ریال0:43:09
0.6799 ریال0:36:10
0.68 ریال0:35:09
0.6799 ریال0:34:08
0.68 ریال0:33:11
0.6799 ریال0:32:09
0.6801 ریال0:31:09
0.68 ریال0:29:08
0.6799 ریال0:24:10
0.6798 ریال0:20:11
0.6797 ریال0:18:11
0.6799 ریال0:17:08
0.68 ریال0:16:09
0.6798 ریال0:09:11
0.6799 ریال0:06:11
0.68 ریال0:04:09
0.6799 ریال0:03:12
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات