دلار نیوزیلند / ین ژاپن

  • نرخ فعلی:76.79
  • بالاترین قیمت روز:76.79
  • پایین ترین قیمت روز:76.53
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.15
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.27%
  • نرخ بازگشایی بازار:76.68
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۳:۳۷:۳۶
  • نرخ روز گذشته:76.52
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.35%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.27

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
76.79 ریال13:37:36
76.74 ریال13:16:36
76.72 ریال12:55:35
76.69 ریال12:40:37
76.7 ریال12:16:38
76.67 ریال11:55:36
76.71 ریال11:37:33
76.69 ریال10:55:33
76.75 ریال10:16:31
76.7 ریال9:37:31
76.67 ریال9:16:29
76.7 ریال8:55:31
76.66 ریال8:40:30
76.64 ریال8:16:29
76.6 ریال7:55:29
76.62 ریال7:37:28
76.64 ریال7:16:30
76.66 ریال6:55:28
76.58 ریال6:40:28
76.65 ریال5:56:18
76.6 ریال5:37:33
76.53 ریال5:16:32
76.64 ریال4:55:29
76.68 ریال4:43:27
76.62 ریال4:19:25
76.58 ریال3:37:27
76.73 ریال3:19:25
76.76 ریال2:58:23
76.78 ریال2:40:27
76.79 ریال2:16:26
76.68 ریال1:55:28
نظرات