دلار نیوزیلند / فرانک سوییس

  • نرخ فعلی:0.6898
  • بالاترین قیمت روز:0.6908
  • پایین ترین قیمت روز:0.6888
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.6894
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۷:۳۷:۲۶
  • نرخ روز گذشته:0.6891
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.1%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0007

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.6898 ریال7:37:26
0.6899 ریال7:16:28
0.69 ریال6:55:27
0.6895 ریال6:40:27
0.6897 ریال5:56:16
0.6895 ریال5:37:31
0.6888 ریال5:16:30
0.6894 ریال4:55:28
0.6898 ریال4:43:25
0.6897 ریال4:19:23
0.6893 ریال3:58:24
0.6894 ریال3:37:26
0.6905 ریال3:19:24
0.6908 ریال2:40:26
0.6906 ریال2:16:25
0.6895 ریال1:55:27
0.6894 ریال1:37:25
نظرات