شاخص یاب

دلار نیوزیلند / فرانک سوییس

  • نرخ فعلی:0.6767
  • بالاترین قیمت روز:0.6809
  • پایین ترین قیمت روز:0.6767
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.6789
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۲:۳۶:۱۱
  • نرخ روز گذشته:0.6788
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.31%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0021

نمودار کندل استیک دلار نیوزیلند / فرانک سوییس در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار نیوزیلند / فرانک سوییس در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.6767 ریال22:36:11
0.6779 ریال22:15:12
0.678 ریال21:15:12
0.6786 ریال20:54:11
0.6776 ریال19:21:11
0.6784 ریال18:27:10
0.6785 ریال17:36:11
0.6786 ریال17:15:12
0.6795 ریال16:15:11
0.68 ریال15:54:12
0.6795 ریال14:18:11
0.6809 ریال13:27:11
0.6806 ریال12:18:11
0.6803 ریال11:15:12
0.6801 ریال10:57:12
0.679 ریال9:24:12
0.6791 ریال8:30:15
0.6797 ریال8:21:11
0.6795 ریال7:15:12
0.6792 ریال6:18:11
0.6796 ریال5:54:15
0.6801 ریال5:15:13
0.6792 ریال4:24:11
0.6793 ریال3:27:11
0.679 ریال1:45:13
0.6793 ریال0:54:10
0.6792 ریال0:24:09
0.6789 ریال0:21:12
نظرات