دلار نیوزیلند / دلار کانادا

  • نرخ فعلی:0.8872
  • بالاترین قیمت روز:0.8921
  • پایین ترین قیمت روز:0.8872
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.8905
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۷:۵۵:۲۸
  • نرخ روز گذشته:0.891
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.43%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0038

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.8872 ریال7:55:28
0.8885 ریال7:37:26
0.889 ریال6:55:26
0.8882 ریال6:40:27
0.889 ریال5:37:31
0.8884 ریال5:16:29
0.8895 ریال4:55:27
0.8899 ریال4:43:24
0.8901 ریال4:19:23
0.8897 ریال3:58:24
0.8898 ریال3:37:26
0.8911 ریال3:19:24
0.8921 ریال2:58:22
0.8918 ریال2:40:26
0.8916 ریال2:16:25
0.8903 ریال1:55:26
0.8905 ریال1:37:25
نظرات