شاخص یاب

دلار نیوزیلند / دلار کانادا

  • نرخ فعلی:0.8915
  • بالاترین قیمت روز:0.8915
  • پایین ترین قیمت روز:0.8894
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.8915
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۱:۰۶:۳۷
  • نرخ روز گذشته:0.8906
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.1%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0009

نمودار کندل استیک دلار نیوزیلند / دلار کانادا در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار نیوزیلند / دلار کانادا در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.8915 ریال11:06:37
0.8913 ریال10:36:42
0.8909 ریال10:21:09
0.891 ریال9:51:11
0.8908 ریال8:51:03
0.8905 ریال8:20:51
0.89 ریال8:06:12
0.8894 ریال7:50:58
0.8902 ریال7:36:06
0.8897 ریال7:20:52
0.8895 ریال7:06:00
0.8905 ریال6:35:59
0.891 ریال6:20:48
0.8908 ریال6:05:57
0.891 ریال5:51:24
0.8913 ریال5:35:52
0.8909 ریال5:20:44
0.8906 ریال5:05:53
0.89 ریال4:50:46
0.8901 ریال4:35:53
0.8903 ریال4:20:46
0.8902 ریال4:05:58
0.8903 ریال3:35:52
0.8898 ریال3:20:42
0.8906 ریال3:05:53
0.8901 ریال2:50:48
0.8897 ریال2:35:50
0.8906 ریال2:20:39
0.8915 ریال1:50:44
نظرات