شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

دلار نیوزیلند / دلار کانادا

  • نرخ فعلی:0.8443
  • بالاترین قیمت روز:0.8506
  • پایین ترین قیمت روز:0.844
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.8502
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۲:۳۳:۲۱
  • نرخ روز گذشته:0.8499
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.66%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0056

نمودار کندل استیک دلار نیوزیلند / دلار کانادا در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار نیوزیلند / دلار کانادا در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.8443 ریال22:33:21
0.8447 ریال22:15:23
0.8447 ریال22:15:22
0.8449 ریال21:54:26
0.8451 ریال21:33:24
0.8449 ریال21:15:26
0.8449 ریال21:15:26
0.8453 ریال20:54:25
0.8447 ریال20:33:22
0.8446 ریال20:15:28
0.8446 ریال20:15:27
0.844 ریال19:54:25
0.8451 ریال19:33:24
0.8454 ریال19:15:26
0.8454 ریال19:15:26
0.845 ریال18:54:26
0.8457 ریال18:33:25
0.8465 ریال18:15:27
0.8465 ریال18:15:26
0.846 ریال17:54:23
0.8467 ریال17:33:23
0.8464 ریال17:15:26
0.8464 ریال17:15:24
0.8471 ریال16:54:28
0.8482 ریال16:33:23
0.848 ریال16:15:29
0.848 ریال16:15:27
0.849 ریال15:54:24
0.8485 ریال15:33:24
0.8486 ریال14:54:23
0.8487 ریال14:33:23
0.8484 ریال14:15:25
0.8484 ریال14:15:23
0.8482 ریال13:54:25
0.8484 ریال13:33:21
0.8482 ریال12:54:20
0.848 ریال12:33:22
0.8488 ریال12:15:24
0.8488 ریال12:15:23
0.8481 ریال11:54:20
0.8487 ریال11:33:19
0.8484 ریال11:15:18
0.8484 ریال11:15:17
0.848 ریال10:33:14
0.8478 ریال10:15:19
0.8478 ریال10:15:18
0.8482 ریال9:33:16
0.8481 ریال9:15:19
0.8481 ریال9:15:18
0.8479 ریال8:33:16
0.848 ریال8:15:21
0.848 ریال8:15:20
0.8476 ریال7:54:14
0.8474 ریال7:33:17
0.8479 ریال7:15:19
0.8479 ریال7:15:19
0.8477 ریال6:54:14
0.8479 ریال6:33:15
0.8482 ریال6:15:21
0.8482 ریال6:15:19
0.8483 ریال5:54:16
0.8489 ریال5:33:16
0.8491 ریال5:15:18
0.8491 ریال5:15:17
0.8486 ریال4:54:14
0.8488 ریال4:33:13
0.8491 ریال4:15:18
0.8491 ریال4:15:17
0.8506 ریال3:54:16
0.8502 ریال3:33:13
0.8505 ریال3:15:15
0.8505 ریال3:15:15
0.8506 ریال2:54:14
0.8502 ریال2:33:14
0.8499 ریال2:15:16
0.8499 ریال2:15:16
0.8498 ریال1:33:13
0.85 ریال0:54:14
0.8502 ریال0:33:12
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات