شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

NZD/BHD Ask

  • نرخ فعلی:0.2402
  • بالاترین قیمت روز:0.2419
  • پایین ترین قیمت روز:0.2401
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.2418
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۹:۱۵:۲۹
  • نرخ روز گذشته:0.2417
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.62%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0015

نمودار کندل استیک NZD/BHD Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک NZD/BHD Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.2402 ریال19:15:29
0.2402 ریال19:15:29
0.2401 ریال18:54:28
0.2404 ریال18:33:27
0.2405 ریال18:15:30
0.2405 ریال18:15:29
0.2404 ریال17:54:26
0.2406 ریال17:33:25
0.2404 ریال17:15:28
0.2404 ریال17:15:27
0.2407 ریال16:54:30
0.2409 ریال16:33:25
0.241 ریال16:15:31
0.241 ریال16:15:29
0.2412 ریال15:54:26
0.2411 ریال15:33:26
0.241 ریال14:54:25
0.2411 ریال14:33:25
0.241 ریال13:54:27
0.2411 ریال13:33:23
0.2412 ریال13:15:25
0.2412 ریال13:15:25
0.241 ریال12:33:24
0.2412 ریال12:15:26
0.2412 ریال12:15:25
0.2411 ریال11:54:22
0.2414 ریال11:33:21
0.2413 ریال11:15:21
0.2413 ریال11:15:19
0.241 ریال10:15:21
0.241 ریال10:15:20
0.2411 ریال9:54:17
0.241 ریال9:15:21
0.241 ریال9:15:20
0.2409 ریال8:54:17
0.2411 ریال8:15:23
0.2411 ریال8:15:22
0.2409 ریال7:33:19
0.2411 ریال6:33:17
0.241 ریال6:15:23
0.241 ریال6:15:22
0.2412 ریال5:54:18
0.2413 ریال5:33:18
0.2414 ریال5:15:22
0.2414 ریال5:15:21
0.2413 ریال4:15:20
0.2413 ریال4:15:20
0.2419 ریال3:54:18
0.2418 ریال3:33:15
0.2419 ریال2:54:15
0.2418 ریال1:33:16
0.2417 ریال1:15:16
0.2417 ریال1:15:16
0.2418 ریال0:54:16
0.2419 ریال0:33:14
0.2418 ریال0:15:17
0.2418 ریال0:15:17
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات