شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

NOK/TRY Ask

  • نرخ فعلی:0.6307
  • بالاترین قیمت روز:0.6317
  • پایین ترین قیمت روز:0.629
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.6294
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۵:۵۶:۲۰
  • نرخ روز گذشته:0.6293
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.22%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0014

نمودار کندل استیک NOK/TRY Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک NOK/TRY Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.6307 ریال15:56:20
0.6306 ریال15:42:22
0.6302 ریال15:21:23
0.6304 ریال14:42:20
0.6309 ریال14:21:23
0.6317 ریال13:42:22
0.6312 ریال13:21:22
0.6309 ریال12:56:21
0.6303 ریال12:42:21
0.6307 ریال12:21:20
0.6303 ریال11:56:21
0.6299 ریال11:42:21
0.63 ریال11:21:20
0.631 ریال10:42:21
0.6301 ریال10:21:20
0.6299 ریال9:56:20
0.6297 ریال9:42:22
0.6299 ریال8:56:19
0.6297 ریال8:42:20
0.6296 ریال8:21:18
0.6297 ریال7:56:18
0.6301 ریال7:42:18
0.6298 ریال7:21:18
0.6299 ریال6:56:18
0.6296 ریال6:21:20
0.6297 ریال5:56:21
0.6296 ریال5:42:22
0.6295 ریال5:21:20
0.6297 ریال4:56:19
0.6296 ریال4:42:20
0.6297 ریال4:21:19
0.6293 ریال3:56:18
0.6294 ریال3:42:18
0.6293 ریال3:21:18
0.629 ریال2:56:18
0.6292 ریال2:42:17
0.63 ریال2:21:18
0.6296 ریال1:56:18
0.6294 ریال1:42:19
0.6299 ریال1:21:19
0.6298 ریال0:56:17
0.6297 ریال0:42:18
0.6294 ریال0:21:18
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات