شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

NOK/SAR Ask

  • نرخ فعلی:0.4104
  • بالاترین قیمت روز:0.4109
  • پایین ترین قیمت روز:0.4101
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.4106
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۱:۵۴:۲۴
  • نرخ روز گذشته:0.4105
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.02%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0001

نمودار کندل استیک NOK/SAR Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک NOK/SAR Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.4104 ریال11:54:24
0.4106 ریال11:33:24
0.4105 ریال10:54:19
0.4103 ریال10:33:20
0.4109 ریال9:54:19
0.4107 ریال9:33:19
0.4106 ریال8:54:16
0.4105 ریال7:54:17
0.4104 ریال5:33:20
0.4105 ریال5:15:23
0.4105 ریال5:15:22
0.4106 ریال4:33:17
0.4107 ریال4:15:20
0.4107 ریال4:15:19
0.4108 ریال3:54:17
0.4107 ریال2:54:16
0.4103 ریال2:33:16
0.4104 ریال2:15:20
0.4104 ریال2:15:19
0.4101 ریال1:54:16
0.4107 ریال1:33:17
0.4105 ریال1:15:19
0.4105 ریال1:15:18
0.4106 ریال0:54:16
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات