شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

NOK/QAR Ask

  • نرخ فعلی:0.3998
  • بالاترین قیمت روز:0.4008
  • پایین ترین قیمت روز:0.398
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.3988
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۳:۳۳:۲۹
  • نرخ روز گذشته:0.3986
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.3%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0012

نمودار کندل استیک NOK/QAR Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک NOK/QAR Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.3998 ریال13:33:29
0.4 ریال13:15:34
0.4 ریال13:15:33
0.4002 ریال12:54:28
0.3999 ریال12:33:21
0.3988 ریال11:54:20
0.3982 ریال11:33:20
0.398 ریال11:15:22
0.398 ریال11:15:22
0.3982 ریال10:54:18
0.4008 ریال10:33:18
0.3982 ریال10:15:20
0.3982 ریال10:15:20
0.3981 ریال9:54:17
0.3985 ریال8:54:17
0.3984 ریال7:54:17
0.3985 ریال6:15:25
0.3985 ریال6:15:25
0.398 ریال5:54:19
0.3981 ریال5:33:18
0.3985 ریال5:15:20
0.3985 ریال5:15:20
0.3983 ریال4:54:16
0.3986 ریال4:33:17
0.3987 ریال4:15:20
0.3987 ریال4:15:19
0.3988 ریال3:54:16
0.3989 ریال3:36:16
0.3988 ریال2:54:17
0.3986 ریال2:36:17
0.3988 ریال2:15:19
0.3988 ریال2:15:18
0.3987 ریال1:15:19
0.3987 ریال1:15:18
0.3988 ریال0:33:16
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات