شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

NOK/PHP Bid

  • نرخ فعلی:5.556
  • بالاترین قیمت روز:5.5626
  • پایین ترین قیمت روز:5.5445
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.07%
  • نرخ بازگشایی بازار:5.555
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۲:۵۶:۲۱
  • نرخ روز گذشته:5.5573
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.02%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0013

نمودار کندل استیک NOK/PHP Bid در روز جاری

نمودار کندل استیک NOK/PHP Bid در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
5.556 ریال22:56:21
5.5575 ریال22:42:23
5.5592 ریال22:21:21
5.5591 ریال21:56:22
5.5626 ریال21:42:21
5.5606 ریال21:21:22
5.5623 ریال20:56:22
5.561 ریال20:42:23
5.5586 ریال20:21:23
5.5585 ریال19:56:22
5.558 ریال19:42:25
5.5561 ریال19:21:23
5.5543 ریال18:56:36
5.5581 ریال18:42:38
5.5587 ریال18:21:38
5.5552 ریال17:56:35
5.5516 ریال17:42:38
5.55 ریال17:21:38
5.5485 ریال16:56:37
5.5507 ریال16:42:36
5.5533 ریال16:21:39
5.5553 ریال15:56:36
5.554 ریال15:42:37
5.5562 ریال15:21:37
5.5526 ریال14:56:32
5.5571 ریال14:42:35
5.556 ریال14:21:35
5.5571 ریال13:56:32
5.5552 ریال13:42:34
5.5537 ریال13:21:25
5.5555 ریال12:56:23
5.5569 ریال12:42:23
5.5601 ریال12:21:25
5.5534 ریال11:56:21
5.5503 ریال11:42:22
5.5491 ریال11:21:23
5.5548 ریال10:56:21
5.554 ریال10:42:22
5.5484 ریال10:21:20
5.5525 ریال9:56:20
5.548 ریال9:42:19
5.5495 ریال9:21:20
5.5445 ریال8:56:18
5.5536 ریال8:42:19
5.5527 ریال8:21:19
5.5482 ریال7:56:18
5.5483 ریال7:42:19
5.549 ریال7:21:18
5.5496 ریال6:56:18
5.5555 ریال6:42:19
5.5533 ریال6:21:19
5.5497 ریال5:56:19
5.5515 ریال5:42:20
5.5503 ریال5:21:21
5.5525 ریال4:56:18
5.554 ریال4:42:20
5.5572 ریال4:21:18
5.5611 ریال3:56:17
5.5599 ریال3:42:19
5.56 ریال3:21:17
5.5591 ریال2:56:18
5.5542 ریال2:42:19
5.5563 ریال2:21:18
5.5553 ریال1:56:17
5.5539 ریال1:42:19
5.5518 ریال1:21:17
5.5549 ریال0:56:18
5.5552 ریال0:42:18
5.555 ریال0:21:17
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات