کالایاب
شاخص یاب

NOK/PHP Ask

شاخص بازگشایی؟ کمترین؟ بیشترین؟ پایانی؟ تغییر روزانه زمان نمودار
دلار / پزو فیلیپین 52.33 52.3 52.33 52.3 (0.21%) 0.109 ۰۱:۳۳:۰۶
کرون نروژ / دلار 0.1112 0.1112 0.1114 0.1113 (0%) 0 ۰۷:۰۴:۰۲
AED/PHP 0 14.54 14.57 14.54 (0%) 0 ۳۱ مرداد
NOK/AED 0.4082 0.4082 0.4087 0.4087 (0.15%) 0.0006 ۰۵:۲۱:۰۵
AUD/PHP 35.483 35.346 35.483 35.346 (0.49%) 0.174 ۰۶:۱۵:۰۷
NOK/AUD 0 0.1616 0.1619 0.1618 (0%) 0 ۳۱ مرداد
ARS/PHP 0 1.78 1.79 1.78 (0%) 0 ۳۱ مرداد
NOK/ARS 0 3.5672 3.5711 3.57 (0%) 0 ۳۱ مرداد
NOK/BBD 0 0.2422 0.2436 0.2423 (0%) 0 ۳۱ مرداد
NOK/BHD 0 0.0451 0.0453 0.0452 (0%) 0 ۳۰ مرداد
BRL/PHP 0 13.19 13.26 13.19 (0%) 0 ۳۱ مرداد
NOK/BRL 0 0.479 0.4826 0.4826 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CAD/PHP 0 40.95 41.06 40.95 (0%) 0 ۳۱ مرداد
NOK/CAD 0 0.1481 0.1481 0.1481 (0%) 0 ۲۹ مرداد
NOK/CHF 10.879 10.879 10.886 10.886 (0.01%) 0.001 ۰۵:۲۱:۰۶
CHF/PHP 0 54.18 54.39 54.26 (0%) 0 ۳۱ مرداد
NOK/CLP 0 79.06 80.64 79.11 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CNY/PHP 0 7.7967 7.8167 7.7984 (0%) 0 ۳۱ مرداد
NOK/CNY 0 0.8146 0.8155 0.8153 (0%) 0 ۳۱ مرداد
NOK/CZK 0 2.6468 2.6519 2.6486 (0%) 0 ۳۱ مرداد
NOK/DKK 0.7474 0.7474 0.7474 0.7474 (0.16%) 0.0012 ۰۰:۴۵:۰۷
DKK/PHP 7.7955 7.7955 7.7955 7.7955 (0.55%) 0.0427 ۰۰:۴۵:۰۷
NOK/EGP 0 2.1287 2.1318 2.1311 (0%) 0 ۳۱ مرداد
EUR/PHP 58.123 57.887 58.123 57.887 (0.42%) 0.244 ۰۸:۵۴:۰۸
NOK/EUR 0.1002 0.1002 0.1002 0.1002 (0.2%) 0.0002 ۰۰:۲۷:۰۶
GBP/PHP 0 63.108 63.468 63.468 (0%) 0 ۲۹ مرداد
NOK/GBP 0.0914 0.0914 0.0914 0.0914 (0.44%) 0.0004 ۰۰:۲۷:۰۶
HKD/PHP 0 6.8019 6.8184 6.8027 (0%) 0 ۳۱ مرداد
NOK/HKD 0 0.9339 0.9349 0.9347 (0%) 0 ۳۱ مرداد
HUF/PHP 0 0.1911 0.1915 0.1911 (0%) 0 ۳۱ مرداد
NOK/HUF 0 33.27 33.32 33.29 (0%) 0 ۳۱ مرداد
NOK/IDR 0 1732.65 1737.09 1736.01 (0%) 0 ۳۱ مرداد
NOK/INR 7.9969 7.9969 7.9969 7.9969 (0.55%) 0.0437 ۰۳:۳۰:۰۸
INR/PHP 0 0.7647 0.7666 0.7649 (0%) 0 ۳۱ مرداد
ISK/PHP 0 0.4975 0.4989 0.4978 (0%) 0 ۳۱ مرداد
NOK/ISK 13.8015 13.8015 13.8015 13.8015 (0.04%) 0.0049 ۰۳:۳۰:۰۸
NOK/JMD 0 16.35 16.44 16.36 (0%) 0 ۳۱ مرداد
NOK/JOD 0 0.0847 0.0848 0.0848 (0%) 0 ۳۱ مرداد
NOK/JPY 11.8173 11.8173 11.8173 11.8173 (0.04%) 0.0045 ۰۳:۳۰:۰۸
JPY/PHP 0 0.4836 0.4862 0.4848 (0%) 0 ۳۱ مرداد
NOK/KES 0 12.13 12.22 12.14 (0%) 0 ۳۱ مرداد
NOK/KRW 0 132.94 133.26 133.26 (0%) 0 ۳۱ مرداد
NOK/LBP 0 180.62 183.43 183.42 (0%) 0 ۳۱ مرداد
NOK/LKR 0 19.12 19.39 19.39 (0%) 0 ۳۱ مرداد
NOK/LTL 0 0.3628 0.3653 0.3628 (0%) 0 ۱۷ اردیبهشت
NOK/MAD 0 1.1261 1.1586 1.1582 (0%) 0 ۳۱ مرداد
MXN/PHP 0 2.8178 2.8313 2.8219 (0%) 0 ۳۱ مرداد
NOK/MXN 0 2.2463 2.2587 2.2532 (0%) 0 ۳۱ مرداد
NOK/MYR 0 0.4877 0.4882 0.4881 (0%) 0 ۳۱ مرداد
NOK/NAD 0 1.7296 1.7315 1.7311 (0%) 0 ۳۱ مرداد
NOK/SEK 1.0776 1.0774 1.0776 1.0774 (0.12%) 0.0013 ۰۵:۲۱:۰۶
NOK/NPR 0 13.41 13.48 13.42 (0%) 0 ۳۱ مرداد
NOK/NZD 0 0.1774 0.178 0.1776 (0%) 0 ۳۱ مرداد
NOK/OMR 0 0.0459 0.046 0.046 (0%) 0 ۳۱ مرداد
NOK/PAB 0 0.121 0.1217 0.1211 (0%) 0 ۳۱ مرداد
NOK/PHP 0 6.3545 6.3725 6.3574 (0%) 0 ۳۱ مرداد
NOK/PKR 0 14.57 14.68 14.68 (0%) 0 ۳۱ مرداد
NOK/PLN 0.4368 0.4368 0.437 0.437 (0.09%) 0.0004 ۰۵:۲۱:۰۶
NOK/QAR 0 0.4333 0.4337 0.4336 (0%) 0 ۳۱ مرداد
NOK/RON 0 0.4776 0.4785 0.4781 (0%) 0 ۳۱ مرداد
NOK/RUB 7.3984 7.3959 7.3984 7.3959 (0.07%) 0.005 ۰۵:۲۱:۰۶
NOK/SAR 0 0.4464 0.4472 0.447 (0%) 0 ۳۱ مرداد
NOK/SGD 0 0.1626 0.1628 0.1627 (0%) 0 ۳۱ مرداد
NOK/THB 0 3.886 3.8979 3.8898 (0%) 0 ۳۱ مرداد
NOK/TRY 0 0.7217 0.7274 0.7249 (0%) 0 ۳۱ مرداد
NOK/TWD 0 3.6468 3.6508 3.6503 (0%) 0 ۳۱ مرداد
NOK/VEF 0 9823.5446 9892.053 9867.285 (0%) 0 ۴ تیر
NOK/XAF 0 67.45 67.81 67.47 (0%) 0 ۳۱ مرداد
NOK/XCD 0 0.3232 0.3236 0.3235 (0%) 0 ۳۱ مرداد
NOK/XOF 0 67.45 69.31 67.47 (0%) 0 ۳۱ مرداد
NOK/ZAR 1.7072 1.7072 1.7081 1.7081 (0.09%) 0.0016 ۰۵:۲۱:۰۵
NZD/PHP 33.599 33.451 33.599 33.451 (0.16%) 0.055 ۰۵:۲۱:۰۶
ZAR/PHP 3.4058 3.4058 3.4058 3.4058 (0.28%) 0.0095 ۰۶:۳۰:۰۸
PKR/PHP 0 0.436 0.4391 0.4381 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/PHP 0 14.4 14.44 14.4 (0%) 0 ۳۱ مرداد
RUB/PHP 0 0.7935 0.7956 0.7938 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SAR/PHP 0 14.23 14.27 14.24 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SEK/PHP 0 5.8719 5.8874 5.8735 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SGD/PHP 0 39.09 39.2 39.11 (0%) 0 ۳۱ مرداد
THB/PHP 0 1.6347 1.6392 1.6347 (0%) 0 ۳۱ مرداد
TRY/PHP 0 8.79 8.83 8.79 (0%) 0 ۳۱ مرداد
TWD/PHP 0 1.742 1.7465 1.7424 (0%) 0 ۳۱ مرداد
VEF/PHP 0 0.46 0.47 0.47 (0%) 0 ۱۵ تیر
CNH/PHP 0 7.3734 7.3734 7.3734 (0%) 0 ۱۸ مرداد
NOK/CNH 0 0.792 0.792 0.792 (0%) 0 ۱۸ مرداد
QAR/PHP 0 14.6632 14.6991 14.6656 (0%) 0 ۳۱ مرداد
NOK/LVL 0 0.0833 0.0833 0.0833 (0%) 0 ۱۰ بهمن