کالایاب
شاخص یاب

NOK/ISK Ask

شاخص بازگشایی؟ کمترین؟ بیشترین؟ پایانی؟ تغییر روزانه زمان نمودار
دلار / کرون ایسلند 124.53 124.47 124.7 124.53 (0.03%) 0.04 ۱۵:۳۶:۲۱
کرون نروژ / دلار 0.1112 0.1111 0.1117 0.1117 (0.36%) 0.0004 ۱۴:۱۸:۱۵
AED/ISK 0 29.28 29.31 29.28 (0%) 0 ۳۱ مرداد
NOK/AED 0.4082 0.4082 0.4087 0.4085 (0.1%) 0.0004 ۱۰:۲۱:۰۶
AUD/ISK 0 79.16 79.32 79.17 (0%) 0 ۳۱ مرداد
NOK/AUD 0 0.1616 0.1619 0.1618 (0%) 0 ۳۱ مرداد
ARS/ISK 0 3.59 3.62 3.59 (0%) 0 ۳۰ مرداد
NOK/ARS 0 3.5672 3.5711 3.57 (0%) 0 ۳۱ مرداد
NOK/BBD 0 0.2422 0.2436 0.2423 (0%) 0 ۳۱ مرداد
NOK/BHD 0 0.0451 0.0453 0.0452 (0%) 0 ۳۰ مرداد
BRL/ISK 0 26.56 26.75 26.56 (0%) 0 ۳۱ مرداد
NOK/BRL 0 0.479 0.4826 0.4826 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CAD/ISK 93.3236 93.3236 93.3236 93.3236 (0.1%) 0.0922 ۱۵:۳۶:۲۱
NOK/CAD 0.1484 0.1484 0.1484 0.1484 (0.2%) 0.0003 ۱۵:۳۶:۲۱
NOK/CHF 10.879 10.879 10.893 10.893 (0.07%) 0.008 ۱۰:۲۱:۰۷
CHF/ISK 126.91 126.63 126.91 126.63 (0.14%) 0.18 ۱۵:۳۰:۲۸
NOK/CLP 0 79.06 80.64 79.11 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CNY/ISK 0 15.71 15.72 15.71 (0%) 0 ۳۱ مرداد
NOK/CNY 0 0.8146 0.8155 0.8153 (0%) 0 ۳۱ مرداد
NOK/CZK 0 2.6468 2.6519 2.6486 (0%) 0 ۳۱ مرداد
NOK/DKK 0.7474 0.7474 0.7488 0.7488 (0.35%) 0.0026 ۱۲:۳۶:۱۶
NOK/EGP 0 2.1287 2.1318 2.1311 (0%) 0 ۳۱ مرداد
EUR/ISK 137.762 137.762 137.765 137.765 (0.01%) 0.009 ۱۴:۵۴:۲۰
NOK/EUR 0.1002 0.1002 0.1003 0.1003 (0.1%) 0.0001 ۱۰:۲۱:۰۷
GBP/ISK 0 146.83 146.83 146.83 (0%) 0 ۱۵ مرداد
NOK/GBP 0.0914 0.0914 0.0916 0.0916 (0.22%) 0.0002 ۱۰:۲۱:۰۷
HKD/ISK 0 13.7 13.7 13.7 (0%) 0 ۳۱ مرداد
NOK/HKD 0 0.9339 0.9349 0.9347 (0%) 0 ۳۱ مرداد
HUF/ISK 0 0.3848 0.3853 0.3849 (0%) 0 ۳۱ مرداد
NOK/HUF 0 33.27 33.32 33.29 (0%) 0 ۳۱ مرداد
NOK/IDR 0 1732.65 1737.09 1736.01 (0%) 0 ۳۱ مرداد
NOK/INR 7.9969 7.9589 7.9969 7.9837 (0.38%) 0.0305 ۱۵:۳۰:۲۸
INR/ISK 0 1.5405 1.5424 1.5409 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SEK/ISK 12.797 12.797 12.862 12.862 (0.54%) 0.069 ۱۵:۳۰:۲۸
JPY/ISK 0 1.1459 1.1459 1.1459 (0%) 0 ۱۲ مرداد
MXN/ISK 0 5.6753 5.7027 5.6837 (0%) 0 ۳۱ مرداد
NOK/ISK 13.8015 13.8015 13.8573 13.8573 (0.44%) 0.0607 ۱۵:۳۰:۲۸
NZD/ISK 0 71.99 72.25 72.14 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PHP/ISK 0 2.0147 2.0166 2.0159 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PKR/ISK 0 0.8787 0.8826 0.8824 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/ISK 0 29 29.04 29.01 (0%) 0 ۳۱ مرداد
RUB/ISK 0 1.5991 1.6004 1.5991 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SAR/ISK 0 28.68 28.71 28.68 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SGD/ISK 0 78.78 78.86 78.78 (0%) 0 ۳۱ مرداد
THB/ISK 0 3.2936 3.2971 3.2938 (0%) 0 ۳۱ مرداد
TRY/ISK 0 17.69 17.78 17.7 (0%) 0 ۳۱ مرداد
TWD/ISK 0 3.5099 3.5131 3.5099 (0%) 0 ۳۱ مرداد
VEF/ISK 0 0.93 0.93 0.93 (0%) 0 ۱۵ تیر
ZAR/ISK 0 7.47 7.49 7.47 (0%) 0 ۳۱ مرداد
NOK/JMD 0 16.35 16.44 16.36 (0%) 0 ۳۱ مرداد
NOK/JOD 0 0.0847 0.0848 0.0848 (0%) 0 ۳۱ مرداد
NOK/JPY 11.8173 11.8173 11.8878 11.8878 (0.56%) 0.066 ۱۵:۳۰:۲۸
NOK/KES 0 12.13 12.22 12.14 (0%) 0 ۳۱ مرداد
NOK/KRW 0 132.94 133.26 133.26 (0%) 0 ۳۱ مرداد
NOK/LBP 0 180.62 183.43 183.42 (0%) 0 ۳۱ مرداد
NOK/LKR 0 19.12 19.39 19.39 (0%) 0 ۳۱ مرداد
NOK/LTL 0 0.3628 0.3653 0.3628 (0%) 0 ۱۷ اردیبهشت
NOK/MAD 0 1.1261 1.1586 1.1582 (0%) 0 ۳۱ مرداد
NOK/MXN 0 2.2463 2.2587 2.2532 (0%) 0 ۳۱ مرداد
NOK/MYR 0 0.4877 0.4882 0.4881 (0%) 0 ۳۱ مرداد
NOK/NAD 0 1.7296 1.7315 1.7311 (0%) 0 ۳۱ مرداد
NOK/SEK 1.0776 1.0774 1.0776 1.0775 (0.11%) 0.0012 ۱۰:۲۱:۰۷
NOK/NPR 0 13.41 13.48 13.42 (0%) 0 ۳۱ مرداد
NOK/NZD 0 0.1774 0.178 0.1776 (0%) 0 ۳۱ مرداد
NOK/OMR 0 0.0459 0.046 0.046 (0%) 0 ۳۱ مرداد
NOK/PAB 0 0.121 0.1217 0.1211 (0%) 0 ۳۱ مرداد
NOK/PHP 0 6.3545 6.3725 6.3574 (0%) 0 ۳۱ مرداد
NOK/PKR 0 14.57 14.68 14.68 (0%) 0 ۳۱ مرداد
NOK/PLN 0.4368 0.4368 0.4372 0.4372 (0.14%) 0.0006 ۱۰:۲۱:۰۷
NOK/QAR 0 0.4333 0.4337 0.4336 (0%) 0 ۳۱ مرداد
NOK/RON 0 0.4776 0.4785 0.4781 (0%) 0 ۳۱ مرداد
NOK/RUB 7.3984 7.3941 7.3984 7.3941 (0.09%) 0.0068 ۱۰:۲۱:۰۷
NOK/SAR 0 0.4464 0.4472 0.447 (0%) 0 ۳۱ مرداد
NOK/SGD 0 0.1626 0.1628 0.1627 (0%) 0 ۳۱ مرداد
NOK/THB 0 3.886 3.8979 3.8898 (0%) 0 ۳۱ مرداد
NOK/TRY 0 0.7217 0.7274 0.7249 (0%) 0 ۳۱ مرداد
NOK/TWD 0 3.6468 3.6508 3.6503 (0%) 0 ۳۱ مرداد
NOK/VEF 0 9823.5446 9892.053 9867.285 (0%) 0 ۴ تیر
NOK/XAF 0 67.45 67.81 67.47 (0%) 0 ۳۱ مرداد
NOK/XCD 0 0.3232 0.3236 0.3235 (0%) 0 ۳۱ مرداد
NOK/XOF 0 67.45 69.31 67.47 (0%) 0 ۳۱ مرداد
NOK/ZAR 1.7072 1.7065 1.7081 1.7065 (0%) 0 ۱۰:۲۱:۰۷
NOK/CNH 0 0.792 0.792 0.792 (0%) 0 ۱۸ مرداد
DKK/ISK 18.477 18.476 18.477 18.476 (0.15%) 0.028 ۱۲:۳۶:۱۶
XDR/ISK 0 168.24 168.24 168.24 (0%) 0 ۱۲ مرداد
NOK/LVL 0 0.0833 0.0833 0.0833 (0%) 0 ۱۰ بهمن