کالایاب
شاخص یاب

NOK/ISK Ask

  • نرخ فعلی:14.5853
  • بالاترین قیمت روز:14.5912
  • پایین ترین قیمت روز:14.5797
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:14.587
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۸:۰۰:۳۰
  • نرخ روز گذشته:14.6111
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.18%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0258

نمودار کندل استیک NOK/ISK Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک NOK/ISK Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
14.5853 ریال18:00:30
14.5912 ریال17:39:19
14.5897 ریال16:00:28
14.5797 ریال15:00:31
14.587 ریال13:24:20
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات