کالایاب
شاخص یاب

NOK/ARS Ask

شاخص بازگشایی؟ کمترین؟ بیشترین؟ پایانی؟ تغییر روزانه زمان نمودار
دلار / پزو آرژانتین 54.8255 54.8255 55.011 54.8415 (0.34%) 0.1885 ۰۰:۵۱:۰۵
کرون نروژ / دلار 0.1113 0.1111 0.1115 0.1112 (0.18%) 0.0002 ۱۴:۰۱:۰۴
AED/ARS 0 8.1635 8.1691 8.1656 (0%) 0 ۳۱ مرداد
NOK/AED 0.408 0.408 0.4088 0.4087 (0.07%) 0.0003 ۰۵:۲۱:۰۶
AUD/ARS 37.0793 37.0781 37.1798 37.1798 (0.11%) 0.0391 ۱۲:۱۸:۰۷
NOK/AUD 0 0.1616 0.1619 0.1618 (0%) 0 ۳۱ مرداد
BRL/ARS 13.4803 13.4527 13.4803 13.4541 (0.7%) 0.0945 ۰۹:۱۵:۰۸
CAD/ARS 41.1214 41.1214 41.1715 41.161 (0.1%) 0.0425 ۱۲:۱۸:۰۷
CHF/ARS 55.8448 55.8448 55.9446 55.9446 (0.03%) 0.0142 ۱۲:۱۸:۰۷
EUR/ARS 60.7508 60.7355 60.7937 60.7355 (0.18%) 0.11 ۱۲:۱۸:۰۷
GBP/ARS 66.5307 66.2927 66.5309 66.2927 (0.38%) 0.2521 ۱۲:۱۸:۰۷
HKD/ARS 6.9839 6.9839 6.9903 6.9903 (0.02%) 0.0011 ۱۲:۱۸:۰۷
JPY/ARS 0.5139 0.5139 0.5152 0.5152 (0.06%) 0.0003 ۱۲:۱۸:۰۷
SGD/ARS 39.519 39.519 39.5809 39.5728 (0.04%) 0.0159 ۱۲:۱۸:۰۷
CNY/ARS 0 4.3789 4.3821 4.38 (0%) 0 ۳۱ مرداد
DKK/ARS 0 4.6518 4.6563 4.6556 (0%) 0 ۳۱ مرداد
MXN/ARS 2.7632 2.7591 2.7632 2.7631 (0.11%) 0.0031 ۱۲:۱۸:۰۷
NOK/ARS 0 3.5672 3.5711 3.57 (0%) 0 ۳۱ مرداد
NZD/ARS 0 20.0674 20.1316 20.1086 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/ARS 0 8.0817 8.0916 8.0888 (0%) 0 ۳۱ مرداد
RUB/ARS 0 0.4458 0.4461 0.4459 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SAR/ARS 0 7.9952 8.0006 7.9971 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SEK/ARS 0 3.2965 3.2998 3.299 (0%) 0 ۳۱ مرداد
THB/ARS 0 0.9178 0.919 0.9187 (0%) 0 ۳۱ مرداد
TRY/ARS 0 4.9314 4.9583 4.9344 (0%) 0 ۳۱ مرداد
TWD/ARS 0 0.9783 0.979 0.9787 (0%) 0 ۳۱ مرداد
VEF/ARS 0 0.2435 0.2436 0.2435 (0%) 0 ۱۶ تیر
ZAR/ARS 3.5466 3.5454 3.5631 3.5631 (0.24%) 0.0087 ۱۲:۱۸:۰۷
CLP/ARS 0 0.0621 0.063 0.0621 (0%) 0 ۱۶ مرداد
PYG/ARS 0 0.0051 0.0053 0.0052 (0%) 0 ۲۴ مرداد
UYU/ARS 0 0.9489 0.9537 0.9537 (0%) 0 ۳۱ مرداد
COP/ARS 0.0159 0.0159 0.0159 0.0159 (0.63%) 0.0001 ۰۰:۱۸:۰۵
PEN/ARS 16.1988 16.1909 16.2053 16.1909 (0.2%) 0.0317 ۱۲:۱۸:۰۷
BOB/ARS 0 4.3382 4.3601 4.3601 (0%) 0 ۳۱ مرداد
NOK/BBD 0 0.2422 0.2436 0.2423 (0%) 0 ۳۱ مرداد
NOK/BHD 0 0.0451 0.0453 0.0452 (0%) 0 ۳۰ مرداد
NOK/BRL 0 0.479 0.4826 0.4826 (0%) 0 ۳۱ مرداد
NOK/CAD 0 0.1473 0.1482 0.1482 (0%) 0 ۲۸ مرداد
NOK/CHF 10.922 10.921 10.929 10.923 (0.06%) 0.007 ۰۵:۲۱:۰۶
NOK/CLP 0 79.06 80.64 79.11 (0%) 0 ۳۱ مرداد
NOK/CNY 0 0.8146 0.8155 0.8153 (0%) 0 ۳۱ مرداد
NOK/CZK 0 2.6468 2.6519 2.6486 (0%) 0 ۳۱ مرداد
NOK/DKK 0.7494 0.7488 0.7494 0.7488 (0.09%) 0.0007 ۱۲:۴۲:۰۷
NOK/EGP 0 2.1287 2.1318 2.1311 (0%) 0 ۳۱ مرداد
NOK/EUR 0.1004 0.1004 0.1004 0.1004 (0.1%) 0.0001 ۰۵:۲۱:۰۶
NOK/GBP 0 0.0914 0.0918 0.0918 (0%) 0 ۲۸ مرداد
NOK/HKD 0 0.9339 0.9349 0.9347 (0%) 0 ۳۱ مرداد
NOK/HUF 0 33.27 33.32 33.29 (0%) 0 ۳۱ مرداد
NOK/IDR 0 1732.65 1737.09 1736.01 (0%) 0 ۳۱ مرداد
NOK/INR 7.9854 7.9795 7.9854 7.9795 (0.2%) 0.0162 ۰۹:۳۰:۱۰
NOK/ISK 13.8395 13.8395 13.8395 13.8395 (0.1%) 0.0141 ۰۳:۳۰:۰۹
NOK/JMD 0 16.35 16.44 16.36 (0%) 0 ۳۱ مرداد
NOK/JOD 0 0.0847 0.0848 0.0848 (0%) 0 ۳۱ مرداد
NOK/JPY 11.8728 11.8718 11.8728 11.8718 (0.19%) 0.023 ۰۹:۳۰:۱۰
NOK/KES 0 12.13 12.22 12.14 (0%) 0 ۳۱ مرداد
NOK/KRW 0 132.94 133.26 133.26 (0%) 0 ۳۱ مرداد
NOK/LBP 0 180.62 183.43 183.42 (0%) 0 ۳۱ مرداد
NOK/LKR 0 19.12 19.39 19.39 (0%) 0 ۳۱ مرداد
NOK/LTL 0 0.3628 0.3653 0.3628 (0%) 0 ۱۷ اردیبهشت
NOK/MAD 0 1.1261 1.1586 1.1582 (0%) 0 ۳۱ مرداد
NOK/MXN 0 2.2463 2.2587 2.2532 (0%) 0 ۳۱ مرداد
NOK/MYR 0 0.4877 0.4882 0.4881 (0%) 0 ۳۱ مرداد
NOK/NAD 0 1.7296 1.7315 1.7311 (0%) 0 ۳۱ مرداد
NOK/SEK 1.0777 1.0777 1.0782 1.0777 (0.03%) 0.0003 ۰۵:۲۱:۰۶
NOK/NPR 0 13.41 13.48 13.42 (0%) 0 ۳۱ مرداد
NOK/NZD 0 0.1774 0.178 0.1776 (0%) 0 ۳۱ مرداد
NOK/OMR 0 0.0459 0.046 0.046 (0%) 0 ۳۱ مرداد
NOK/PAB 0 0.121 0.1217 0.1211 (0%) 0 ۳۱ مرداد
NOK/PHP 0 6.3545 6.3725 6.3574 (0%) 0 ۳۱ مرداد
NOK/PKR 0 14.57 14.68 14.68 (0%) 0 ۳۱ مرداد
NOK/PLN 0.4351 0.4351 0.439 0.4387 (0.02%) 0.0001 ۰۵:۲۱:۰۶
NOK/QAR 0 0.4333 0.4337 0.4336 (0%) 0 ۳۱ مرداد
NOK/RON 0 0.4776 0.4785 0.4781 (0%) 0 ۳۱ مرداد
NOK/RUB 7.3976 7.3976 7.4573 7.4573 (0.08%) 0.0059 ۰۵:۲۱:۰۶
NOK/SAR 0 0.4464 0.4472 0.447 (0%) 0 ۳۱ مرداد
NOK/SGD 0 0.1626 0.1628 0.1627 (0%) 0 ۳۱ مرداد
NOK/THB 0 3.886 3.8979 3.8898 (0%) 0 ۳۱ مرداد
NOK/TRY 0 0.7217 0.7274 0.7249 (0%) 0 ۳۱ مرداد
NOK/TWD 0 3.6468 3.6508 3.6503 (0%) 0 ۳۱ مرداد
NOK/VEF 0 9823.5446 9892.053 9867.285 (0%) 0 ۴ تیر
NOK/XAF 0 67.45 67.81 67.47 (0%) 0 ۳۱ مرداد
NOK/XCD 0 0.3232 0.3236 0.3235 (0%) 0 ۳۱ مرداد
NOK/XOF 0 67.45 69.31 67.47 (0%) 0 ۳۱ مرداد
NOK/ZAR 1.7228 1.7208 1.7228 1.7218 (0.3%) 0.0052 ۰۵:۲۱:۰۶
HUF/ARS 0 0.1392 0.1398 0.1393 (0%) 0 ۵ مهر
XAG/ARS 925.24 925.24 931.1 931.1 (0.02%) 0.22 ۱۲:۱۸:۰۷
XAU/ARS 81936.9 81936.9 82203.6 82203.6 (0.19%) 157.7 ۱۲:۱۸:۰۷
NOK/CNH 0 0.792 0.792 0.792 (0%) 0 ۱۸ مرداد
NOK/LVL 0 0.0833 0.0833 0.0833 (0%) 0 ۱۰ بهمن