شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

NOK/AED Ask

  • نرخ فعلی:0.402
  • بالاترین قیمت روز:0.4025
  • پایین ترین قیمت روز:0.4017
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.4022
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۱:۱۵:۱۶
  • نرخ روز گذشته:0.4021
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.02%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0001

نمودار کندل استیک NOK/AED Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک NOK/AED Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.402 ریال11:15:16
0.402 ریال11:15:15
0.4021 ریال10:54:14
0.4022 ریال10:33:14
0.4025 ریال9:54:14
0.4022 ریال9:15:14
0.4022 ریال9:15:13
0.4021 ریال7:54:12
0.402 ریال5:33:14
0.4021 ریال5:15:16
0.4021 ریال5:15:15
0.4022 ریال4:33:12
0.4023 ریال4:15:15
0.4023 ریال4:15:14
0.4024 ریال3:54:12
0.4023 ریال2:54:12
0.4019 ریال2:33:12
0.402 ریال2:15:15
0.402 ریال2:15:14
0.4017 ریال1:54:11
0.4023 ریال1:33:12
0.4021 ریال1:15:14
0.4021 ریال1:15:13
0.4022 ریال0:54:12
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات