کوردوبا نیکاراگوئه / دلار

  • نرخ فعلی:0.0314
  • بالاترین قیمت روز:0.0315
  • پایین ترین قیمت روز:0.0314
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.0315
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۴:۳۵:۱۹
  • نرخ روز گذشته:0.0314
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.0314 ریال4:35:19
0.0314 ریال4:34:25
0.0315 ریال1:33:24
0.0315 ریال1:32:21
نظرات