شاخص یاب

کوردوبا نیکاراگوئه / دلار

  • نرخ فعلی:0.0313
  • بالاترین قیمت روز:0.0315
  • پایین ترین قیمت روز:0.0313
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.0315
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۶:۲۴:۲۰
  • نرخ روز گذشته:0.0313
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار کندل استیک کوردوبا نیکاراگوئه / دلار در روز جاری

نمودار کندل استیک کوردوبا نیکاراگوئه / دلار در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.0313 ریال16:24:20
0.0315 ریال3:33:12
نظرات