کالایاب
شاخص یاب

کوردوبا نیکاراگوئه / دلار

  • نرخ فعلی:0.0305
  • بالاترین قیمت روز:0.0307
  • پایین ترین قیمت روز:0.03
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.0305
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۲:۴۶:۱۱
  • نرخ روز گذشته:0.0304
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.33%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0001

نمودار کندل استیک کوردوبا نیکاراگوئه / دلار در روز جاری

نمودار کندل استیک کوردوبا نیکاراگوئه / دلار در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.0305 ریال22:46:11
0.0303 ریال22:44:11
0.0305 ریال22:40:16
0.03 ریال22:39:16
0.0305 ریال21:35:13
0.0304 ریال21:33:16
0.0305 ریال21:30:23
0.0304 ریال21:28:15
0.0305 ریال21:19:13
0.0304 ریال21:16:15
0.0305 ریال21:07:12
0.0304 ریال21:05:14
0.0305 ریال20:57:17
0.0304 ریال20:55:16
0.0305 ریال20:54:15
0.0304 ریال20:52:14
0.0305 ریال20:44:12
0.0304 ریال20:38:13
0.0305 ریال20:18:17
0.0304 ریال19:40:19
0.0303 ریال19:28:15
0.0304 ریال17:52:16
0.0305 ریال17:37:17
0.0304 ریال17:15:23
0.0305 ریال9:32:12
0.0304 ریال7:25:11
0.0305 ریال6:48:12
0.0304 ریال6:40:12
0.0305 ریال5:13:10
0.0304 ریال5:05:10
0.0307 ریال4:32:09
0.0305 ریال4:25:11
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات