صفحات مرتبط

نیم سکه تاریخ پایین

  • نرخ فعلی:5,640,000
  • بالاترین قیمت روز:5,660,000
  • پایین ترین قیمت روز:5,630,000
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:-
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۵ خرداد
  • نرخ روز گذشته:564,000
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:900%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:5,076,000

نمودار تحولات شاخص در روز گذشته

جدول نرخ های امروز

زمان
در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.
نظرات