نیم سکه

  • نرخ فعلی:5,590,000
  • بالاترین قیمت روز:5,610,000
  • پایین ترین قیمت روز:5,590,000
  • بیشترین مقدار نوسان روز:20,000
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:561,000
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۲:۵۱
  • نرخ روز گذشته:5,600,000
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.18%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:10,000

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز زمان
5,590,000 ریال12:51:13
5,610,000 ریال11:07:02
نظرات