صفحات مرتبط

نیم سکه

  • نرخ فعلی:8,930,000
  • بالاترین قیمت روز:8,930,000
  • پایین ترین قیمت روز:8,850,000
  • بیشترین مقدار نوسان روز:350,000
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.11%
  • نرخ بازگشایی بازار:8,880,000
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۴:۰۱:۴۶
  • نرخ روز گذشته:8,910,000
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.22%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:20,000

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
8,930,000 ریال14:01:46
8,925,000 ریال14:00:17
8,920,000 ریال12:49:07
8,885,000 ریال12:20:42
8,850,000 ریال11:43:35
8,880,000 ریال11:21:45
نظرات