نیم سکه

  • نرخ فعلی:5,950,000
  • بالاترین قیمت روز:5,950,000
  • پایین ترین قیمت روز:5,940,000
  • بیشترین مقدار نوسان روز:10,000
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:594,000
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۲:۰۶
  • نرخ روز گذشته:5,980,000
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.5%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:30,000

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز زمان
5,950,000 ریال12:06:20
5,940,000 ریال11:10:21
نظرات