صفحات مرتبط

نیم سکه

  • نرخ فعلی:6,860,000
  • بالاترین قیمت روز:6,870,000
  • پایین ترین قیمت روز:6,860,000
  • بیشترین مقدار نوسان روز:10,000
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:687,000
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۲:۱۹
  • نرخ روز گذشته:6,880,000
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.29%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:20,000

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز زمان
6,860,000 ریال12:19:28
6,870,000 ریال12:18:27
نظرات