کالایاب
شاخص یاب
صفحات مرتبط

Nikkei 225

  • نرخ فعلی:21285.99
  • بالاترین قیمت روز:21324
  • پایین ترین قیمت روز:21190.5
  • بیشترین مقدار نوسان روز:45.5
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.04%
  • نرخ بازگشایی بازار:21,214.5
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۴:۳۳:۱۰
  • نرخ روز گذشته:21,243.71
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.2%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:42.28

نمودار کندل استیک Nikkei 225 در روز جاری

نمودار کندل استیک Nikkei 225 در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
21,285.99 ریال14:33:10
21,309.5 ریال14:32:51
21,285.99 ریال14:03:31
21,309.5 ریال14:03:03
21,285.99 ریال13:33:11
21,309.5 ریال13:32:26
21,285.99 ریال13:03:12
21,309.5 ریال13:02:49
21,285.99 ریال12:34:11
21,309.5 ریال12:33:29
21,285.99 ریال12:03:12
21,309.5 ریال12:02:54
21,285.99 ریال11:34:11
21,309.5 ریال11:33:39
21,285.99 ریال11:10:11
21,309.5 ریال11:10:08
21,285.99 ریال10:55:11
21,277 ریال10:41:10
21,322.5 ریال7:23:10
21,317.5 ریال7:21:10
21,322.5 ریال7:20:11
21,312.5 ریال7:19:10
21,324 ریال7:18:10
21,314 ریال7:18:10
21,302.5 ریال7:16:15
21,314 ریال7:15:10
21,309 ریال7:14:10
21,295 ریال7:13:10
21,304 ریال7:12:11
21,292.5 ریال7:11:09
21,287.5 ریال7:10:11
21,279.5 ریال7:09:10
21,277.5 ریال7:08:10
21,272.5 ریال7:07:11
21,262.5 ریال7:03:10
21,252.5 ریال7:02:24
21,262.5 ریال7:01:11
21,267.5 ریال7:00:14
21,278.5 ریال6:59:10
21,273.5 ریال6:58:10
21,259.5 ریال6:56:10
21,257.5 ریال6:55:10
21,262.5 ریال6:54:11
21,260.5 ریال6:53:16
21,255.5 ریال6:52:09
21,268.5 ریال6:51:15
21,252.5 ریال6:50:11
21,263.5 ریال6:49:09
21,258.5 ریال6:48:20
21,263 ریال6:47:10
21,257.5 ریال6:46:09
21,258.5 ریال6:45:11
21,247.5 ریال6:44:09
21,258.5 ریال6:43:15
21,247.5 ریال6:42:11
21,255.5 ریال6:41:09
21,257.5 ریال6:40:13
21,278 ریال6:38:17
21,264.5 ریال6:37:10
21,273 ریال6:36:13
21,255 ریال6:35:10
21,268 ریال6:34:10
21,252.5 ریال6:32:11
21,262.5 ریال6:32:10
21,250 ریال6:31:11
21,242.5 ریال6:30:13
21,247.5 ریال6:29:10
21,255.5 ریال6:27:14
21,267.5 ریال6:26:10
21,259.5 ریال6:25:11
21,262.5 ریال6:24:10
21,272.5 ریال6:23:09
21,277.5 ریال6:22:10
21,270 ریال6:21:11
21,257.5 ریال6:20:17
21,262.5 ریال6:19:10
21,257.5 ریال6:18:10
21,242.5 ریال6:17:10
21,252 ریال6:16:10
21,235.5 ریال6:15:11
21,237.5 ریال6:14:09
21,241.5 ریال6:13:10
21,227.5 ریال6:12:09
21,241.5 ریال6:11:09
21,236 ریال6:10:11
21,241 ریال6:09:10
21,240.5 ریال6:08:09
21,230.5 ریال6:07:09
21,215.5 ریال6:06:10
21,212.5 ریال6:05:10
21,210.5 ریال6:04:10
21,207.5 ریال6:03:10
21,197.5 ریال6:02:10
21,202.5 ریال6:02:00
21,212.5 ریال6:01:10
21,207.5 ریال6:00:13
21,197.5 ریال5:58:10
21,192.5 ریال5:56:10
21,205.5 ریال5:55:11
21,197.5 ریال5:53:10
21,205.5 ریال5:52:10
21,192.5 ریال5:51:10
21,200.5 ریال5:49:09
21,205 ریال5:48:09
21,192.5 ریال5:47:10
21,205.5 ریال5:46:11
21,197.5 ریال5:45:10
21,200.5 ریال5:44:12
21,192.5 ریال5:43:11
21,190.5 ریال5:42:09
21,197.5 ریال5:41:10
21,205.5 ریال5:40:11
21,205 ریال5:39:10
21,204.5 ریال5:38:10
21,205.5 ریال5:37:10
21,211 ریال5:36:10
21,197.5 ریال5:33:10
21,195.5 ریال5:32:09
21,228 ریال5:31:56
21,207.5 ریال5:31:10
21,205.5 ریال5:29:09
21,215.5 ریال5:27:11
21,222.5 ریال5:26:10
21,232.5 ریال5:25:11
21,222.5 ریال5:24:09
21,228 ریال5:23:10
21,225 ریال5:22:10
21,220.5 ریال5:21:10
21,222.5 ریال5:20:10
21,217.5 ریال5:19:10
21,228 ریال5:18:10
21,217.5 ریال5:17:09
21,227.5 ریال5:16:10
21,238 ریال5:15:10
21,248 ریال5:14:09
21,237.5 ریال5:12:10
21,242.5 ریال5:11:09
21,248 ریال5:10:11
21,242.5 ریال5:08:09
21,262.5 ریال5:07:09
21,257.5 ریال5:06:09
21,237.5 ریال5:05:09
21,247.5 ریال5:03:10
21,240.5 ریال5:02:09
21,214.5 ریال5:01:49
21,242.5 ریال5:01:10
21,243 ریال5:00:12
21,227.5 ریال4:58:10
21,222.5 ریال4:57:09
21,224.5 ریال4:56:09
21,214.5 ریال4:55:09
21,202.5 ریال4:53:10
21,215 ریال4:52:09
21,222.5 ریال4:51:09
21,212.5 ریال4:50:10
21,217.5 ریال4:49:09
21,202.5 ریال4:48:10
21,210.5 ریال4:47:09
21,202.5 ریال4:46:10
21,210.5 ریال4:45:10
21,205.5 ریال4:44:09
21,192.5 ریال4:43:10
21,216 ریال4:42:10
21,207.5 ریال4:41:09
21,211 ریال4:40:10
21,212.5 ریال4:39:09
21,231 ریال4:38:10
21,220.5 ریال4:37:09
21,227.5 ریال4:36:10
21,207 ریال4:35:10
21,197 ریال4:34:09
21,201 ریال4:33:10
21,243.71 ریال4:32:32
21,201 ریال4:32:10
21,214.5 ریال4:31:10
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات