صفحات مرتبط

Nikkei 225

  • نرخ فعلی:21892.78
  • بالاترین قیمت روز:21892.78
  • پایین ترین قیمت روز:21768.5
  • بیشترین مقدار نوسان روز:40
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.03%
  • نرخ بازگشایی بازار:21,790.5
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۲:۱۹
  • نرخ روز گذشته:21,736.44
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.72%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:156.34

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
21,892.78 ریال12:19:54
21,872 ریال10:08:12
21,886 ریال9:13:58
21,846 ریال8:55:40
21,851 ریال8:49:37
21,846 ریال8:43:42
21,851 ریال8:32:12
21,846 ریال8:25:37
21,818.5 ریال8:14:18
21,816 ریال8:07:46
21,847 ریال8:01:52
21,836 ریال7:49:53
21,851 ریال7:44:02
21,816 ریال7:13:35
21,841 ریال7:07:42
21,823.5 ریال6:37:54
21,828.5 ریال6:25:43
21,821 ریال6:13:37
21,811 ریال5:55:44
21,803.5 ریال5:49:44
21,796 ریال5:43:41
21,784.5 ریال5:37:46
21,768.5 ریال5:13:59
21,796 ریال4:55:41
21,811 ریال4:37:41
21,816 ریال4:19:36
21,791 ریال4:07:44
21,778.5 ریال3:55:40
21,790.5 ریال3:32:38
نظرات