صفحات مرتبط

Nikkei 225

  • نرخ فعلی:22162.24
  • بالاترین قیمت روز:22249
  • پایین ترین قیمت روز:22114.5
  • بیشترین مقدار نوسان روز:42.5
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.01%
  • نرخ بازگشایی بازار:22,119.5
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۳:۰۷:۵۰
  • نرخ روز گذشته:22,191.18
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.13%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:28.94

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
22,162.24 ریال13:07:50
22,170.5 ریال10:31:48
22,169.5 ریال10:25:48
22,180.5 ریال10:13:51
22,183 ریال10:07:52
22,162 ریال9:49:51
22,184 ریال9:37:39
22,183 ریال9:07:42
22,164.5 ریال8:43:54
22,162 ریال8:37:49
22,149.5 ریال8:25:49
22,137 ریال8:19:49
22,165.5 ریال8:07:48
22,193 ریال7:55:52
22,195.5 ریال7:44:21
22,193 ریال7:37:51
22,222 ریال7:13:53
22,245.5 ریال6:56:09
22,249 ریال6:44:12
22,209 ریال6:37:34
22,193 ریال6:19:45
22,152 ریال6:14:05
22,157 ریال6:08:53
22,164.5 ریال6:01:51
22,122 ریال5:50:19
22,117 ریال5:44:00
22,114.5 ریال5:38:12
22,117 ریال5:14:14
22,139.5 ریال5:07:55
22,119.5 ریال5:01:48
نظرات