کالایاب
شاخص یاب

Netherlands 2Y

  • نرخ فعلی:-0.72
  • بالاترین قیمت روز:-0.731
  • پایین ترین قیمت روز:-0.72
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:0.731
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۶:۳۷:۳۳
  • نرخ روز گذشته:0.728
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:-1.1%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.008

نمودار کندل استیک Netherlands 2Y در روز جاری

نمودار کندل استیک Netherlands 2Y در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.72 ریال6:37:33
0.731 ریال6:31:08
0.72 ریال5:35:58
0.721 ریال5:17:34
0.731 ریال3:37:55
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات