صفحات مرتبط

Nasdaq

  • نرخ فعلی:7238.06
  • بالاترین قیمت روز:7250.54
  • پایین ترین قیمت روز:7238.06
  • بیشترین مقدار نوسان روز:7.96
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.05%
  • نرخ بازگشایی بازار:7,250.54
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۰:۴۴:۳۲
  • نرخ روز گذشته:7,238.26
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.2

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
7,238.06 ریال0:44:32
7,241.58 ریال0:25:52
7,249.54 ریال0:14:36
7,250.54 ریال0:07:44
نظرات