صفحات مرتبط

Nasdaq

  • نرخ فعلی:6782.79
  • بالاترین قیمت روز:6785.03
  • پایین ترین قیمت روز:6778.79
  • بیشترین مقدار نوسان روز:4.58
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.02%
  • نرخ بازگشایی بازار:6,783.56
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰:۳۲
  • نرخ روز گذشته:6,784.16
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.02%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:1.37

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
6,782.79 ریال0:32:32
6,781.84 ریال0:29:50
6,784.17 ریال0:26:52
6,779.59 ریال0:20:24
6,778.79 ریال0:17:25
6,782.83 ریال0:14:56
6,785.03 ریال0:11:25
6,784.62 ریال0:08:43
6,784.27 ریال0:05:26
6,783.56 ریال0:02:40
نظرات