شاخص یاب

رینگیت مالزی / دلار

  • نرخ فعلی:0.2415
  • بالاترین قیمت روز:0.2417
  • پایین ترین قیمت روز:0.2413
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.2413
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۳:۴۷:۰۹
  • نرخ روز گذشته:0.2417
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.08%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0002

نمودار کندل استیک رینگیت مالزی / دلار در روز جاری

نمودار کندل استیک رینگیت مالزی / دلار در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.2415 ریال13:47:09
0.2416 ریال13:21:12
0.2417 ریال12:21:12
0.2416 ریال11:56:11
0.2415 ریال11:55:11
0.2416 ریال11:24:13
0.2415 ریال11:23:11
0.2416 ریال10:28:10
0.2415 ریال10:27:13
0.2416 ریال10:06:13
0.2415 ریال10:05:11
0.2416 ریال9:14:10
0.2415 ریال9:13:10
0.2416 ریال9:12:13
0.2415 ریال9:11:10
0.2416 ریال8:53:10
0.2415 ریال8:52:09
0.2416 ریال8:26:09
0.2415 ریال8:25:12
0.2416 ریال7:31:09
0.2415 ریال7:30:14
0.2416 ریال7:22:09
0.2415 ریال7:21:11
0.2416 ریال7:01:09
0.2415 ریال7:00:14
0.2416 ریال6:49:10
0.2415 ریال6:48:12
0.2416 ریال6:29:08
0.2415 ریال6:05:39
0.2416 ریال5:46:09
0.2414 ریال5:13:08
0.2413 ریال4:54:11
نظرات