رینگیت مالزی / دلار

  • نرخ فعلی:0.2517
  • بالاترین قیمت روز:0.2529
  • پایین ترین قیمت روز:0.2514
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.2529
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۸:۱۸:۰۴
  • نرخ روز گذشته:0.2514
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.12%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0003

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.2517 ریال8:18:04
0.2516 ریال8:17:06
0.2517 ریال8:13:13
0.2516 ریال8:12:04
0.2517 ریال8:00:06
0.2516 ریال7:59:05
0.2517 ریال7:45:08
0.2516 ریال7:44:05
0.2517 ریال7:40:12
0.2516 ریال7:39:05
0.2517 ریال7:20:06
0.2516 ریال7:19:12
0.2517 ریال7:07:12
0.2516 ریال7:06:04
0.2517 ریال6:43:10
0.2519 ریال6:36:07
0.2518 ریال6:35:06
0.2519 ریال5:57:05
0.2521 ریال5:55:13
0.252 ریال5:54:05
0.2521 ریال5:52:29
0.252 ریال5:51:08
0.2521 ریال5:45:11
0.252 ریال5:43:13
0.2521 ریال5:35:12
0.2521 ریال5:34:17
0.252 ریال5:33:13
0.2521 ریال5:28:11
0.2522 ریال5:23:04
0.252 ریال4:52:10
0.2517 ریال4:36:05
0.2514 ریال1:14:04
0.2529 ریال0:09:06
نظرات