شاخص یاب

رینگیت مالزی / دلار

  • نرخ فعلی:0.2417
  • بالاترین قیمت روز:0.2419
  • پایین ترین قیمت روز:0.2413
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.2418
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۲:۳۰:۲۵
  • نرخ روز گذشته:0.2419
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.08%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0002

نمودار کندل استیک رینگیت مالزی / دلار در روز جاری

نمودار کندل استیک رینگیت مالزی / دلار در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.2417 ریال12:30:25
0.2416 ریال12:26:15
0.2417 ریال12:25:15
0.2416 ریال11:30:22
0.2415 ریال11:28:14
0.2416 ریال11:23:13
0.2417 ریال11:22:13
0.2416 ریال11:14:15
0.2415 ریال10:53:12
0.2417 ریال10:47:12
0.2415 ریال10:41:12
0.2413 ریال10:40:17
0.2416 ریال6:17:27
0.2417 ریال5:49:12
0.2419 ریال5:01:10
0.2418 ریال5:00:16
نظرات