شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

MYR/TWD Ask

  • نرخ فعلی:7.371
  • بالاترین قیمت روز:7.371
  • پایین ترین قیمت روز:7.3299
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:7.3518
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۶:۱۵:۱۴
  • نرخ روز گذشته:7.352
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.26%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.019

نمودار کندل استیک MYR/TWD Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک MYR/TWD Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
7.371 ریال6:15:14
7.371 ریال6:15:13
7.3658 ریال5:54:12
7.3629 ریال5:33:11
7.3639 ریال5:15:14
7.3639 ریال5:15:13
7.3648 ریال4:54:11
7.3602 ریال4:33:11
7.3482 ریال4:15:12
7.3482 ریال4:15:11
7.3398 ریال3:54:12
7.3395 ریال3:33:11
7.3299 ریال3:15:17
7.3299 ریال3:15:16
7.3405 ریال2:33:13
7.3436 ریال2:15:13
7.3436 ریال2:15:13
7.346 ریال1:54:12
7.3487 ریال1:33:11
7.346 ریال1:15:12
7.346 ریال1:15:12
7.347 ریال0:54:11
7.3523 ریال0:33:13
7.3518 ریال0:15:13
7.3518 ریال0:15:13
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات