شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

MYR/NZD Ask

شاخص بازگشایی؟ کمترین؟ بیشترین؟ پایانی؟ تغییر روزانه زمان نمودار
دلار / دلار نیوزیلند 0 1.5795 1.5918 1.5808 (0%) 0 ۲۵ مهر
رینگیت مالزی / دلار 0 0.2386 0.2394 0.2394 (0%) 0 ۲۵ مهر
دلار استرالیا / دلار نیوزیلند 0 1.0721 1.0721 1.0721 (0%) 0 ۲۴ مهر
یورو / دلار نیوزیلند 0 1.7539 1.7539 1.7539 (0%) 0 ۲۵ مهر
پوند / دلار نیوزیلند 0 2.0275 2.0275 2.0275 (0%) 0 ۲۵ مهر
AED/NZD 0 0.4346 0.4346 0.4346 (0%) 0 ۲۵ مهر
ARS/NZD 0 0.0497 0.0499 0.0497 (0%) 0 ۳۱ مرداد
BRL/NZD 0 0.3679 0.3714 0.3683 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CAD/NZD 1.1947 1.1947 1.1947 1.1947 (0.98%) 0.0117 ۰۷:۰۶:۰۶
CHF/NZD 0 1.5935 1.5935 1.5935 (0%) 0 ۲۵ مهر
MYR/CNY 1.6927 1.6927 1.6927 1.6927 (0.04%) 0.0007 ۰۹:۰۶:۰۷
CNY/NZD 0.2218 0.2218 0.2218 0.2218 (1.26%) 0.0028 ۰۹:۰۶:۰۷
MYR/DKK 1.6047 1.6047 1.6047 1.6047 (0.53%) 0.0085 ۰۹:۰۶:۰۷
DKK/NZD 0.2337 0.2337 0.2337 0.2337 (0.73%) 0.0017 ۰۹:۰۶:۰۷
MYR/HKD 0 1.8772 1.8772 1.8772 (0%) 0 ۲۵ مهر
HKD/NZD 0 0.2016 0.2016 0.2016 (0%) 0 ۲۵ مهر
MYR/IDR 0 3371.9 3371.9 3371.9 (0%) 0 ۲۲ مهر
MYR/INR 0 16.982 16.982 16.982 (0%) 0 ۲۲ مهر
JPY/NZD 0 0.0147 0.0147 0.0147 (0%) 0 ۲۲ مهر
MYR/JPY 0 25.853 25.853 25.853 (0%) 0 ۲۲ مهر
MYR/KRW 0 281.58 281.58 281.58 (0%) 0 ۲۵ مهر
MXN/NZD 0 0.0786 0.0789 0.0788 (0%) 0 ۳۱ مرداد
MYR/NZD 0 0.3778 0.3778 0.3778 (0%) 0 ۲۵ مهر
MYR/PKR 0 37.216 37.216 37.216 (0%) 0 ۲۵ مهر
MYR/SGD 0 0.3267 0.3267 0.3267 (0%) 0 ۲۵ مهر
MYR/THB 0 7.2616 7.2616 7.2616 (0%) 0 ۲۵ مهر
MYR/TWD 0 7.3145 7.3145 7.3145 (0%) 0 ۲۵ مهر
MYR/ZAR 0 3.5532 3.5532 3.5532 (0%) 0 ۲۵ مهر
NOK/NZD 0 0.1774 0.178 0.1776 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SGD/NZD 0 1.1574 1.1574 1.1574 (0%) 0 ۲۵ مهر
PLN/NZD 0 0.4019 0.4032 0.4022 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SAR/NZD 0 0.3973 0.3986 0.3976 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SEK/NZD 0 0.1638 0.1645 0.164 (0%) 0 ۳۱ مرداد
TRY/NZD 0 0.2452 0.2471 0.2454 (0%) 0 ۳۱ مرداد
TWD/NZD 0 0.0517 0.0517 0.0517 (0%) 0 ۲۵ مهر
VEF/NZD 0 0.0127 0.0128 0.0127 (0%) 0 ۱۶ تیر
ZAR/NZD 0 0.1066 0.1066 0.1066 (0%) 0 ۲۵ مهر
MYR/AUD 0 0.354 0.354 0.354 (0%) 0 ۲۴ مهر
MYR/CAD 0.3146 0.3146 0.3146 0.3146 (0.32%) 0.001 ۰۷:۰۶:۰۶
MYR/CNH 1.694 1.694 1.694 1.694 (0.12%) 0.002 ۰۹:۰۶:۰۷
INR/NZD 0 0.0223 0.0223 0.0223 (0%) 0 ۲۲ مهر
IDR/NZD 0 0.0112 0.0112 0.0112 (0%) 0 ۱۳ مهر
KRW/NZD 0 0.1341 0.1341 0.1341 (0%) 0 ۲۵ مهر
BTC/NZD 0 12716.46 12716.46 12716.46 (0%) 0 ۲۵ مهر
PHP/NZD 0 0.0308 0.0308 0.0308 (0%) 0 ۲۵ مهر
THB/NZD 0 0.0522 0.0522 0.0522 (0%) 0 ۲۵ مهر
MYR/CHF 0 0.237 0.237 0.237 (0%) 0 ۲۵ مهر
MYR/EUR 0 0.2151 0.2151 0.2151 (0%) 0 ۲۵ مهر
MYR/GBP 0 0.1861 0.1861 0.1861 (0%) 0 ۲۵ مهر