شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

MYR/HKD Bid

شاخص بازگشایی؟ کمترین؟ بیشترین؟ پایانی؟ تغییر روزانه زمان نمودار
دلار / دلار هنگ کنگ 0 7.8435 7.8453 7.8449 (0%) 0 ۲۵ مهر
رینگیت مالزی / دلار 0 0.2386 0.2394 0.2394 (0%) 0 ۲۵ مهر
AED/HKD 0 2.1373 2.1374 2.1374 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AUD/HKD 0 5.2946 5.2946 5.2946 (0%) 0 ۲۴ مهر
ARS/HKD 0 0.1346 0.1346 0.1346 (0%) 0 ۲۴ مهر
BRL/HKD 0 1.8754 1.8754 1.8754 (0%) 0 ۲۴ مهر
CAD/HKD 0 5.9381 5.9381 5.9381 (0%) 0 ۲۴ مهر
CHF/HKD 0 7.921 7.921 7.921 (0%) 0 ۲۵ مهر
CNY/HKD 0 1.1054 1.1054 1.1054 (0%) 0 ۲۴ مهر
MYR/CNY 0 1.692 1.692 1.692 (0%) 0 ۲۴ مهر
DKK/HKD 0 1.1585 1.1585 1.1585 (0%) 0 ۲۴ مهر
MYR/DKK 0 1.6132 1.6132 1.6132 (0%) 0 ۲۴ مهر
EUR/HKD 0 8.6927 8.6927 8.6927 (0%) 0 ۲۵ مهر
GBP/HKD 0 10.002 10.002 10.002 (0%) 0 ۲۴ مهر
SGD/HKD 0 5.7453 5.7453 5.7453 (0%) 0 ۲۵ مهر
NZD/HKD 0 4.9584 4.9584 4.9584 (0%) 0 ۲۵ مهر
JPY/HKD 0 0.0726 0.0726 0.0726 (0%) 0 ۲۲ مهر
KRW/HKD 0 0.6661 0.6661 0.6661 (0%) 0 ۲۵ مهر
MXN/HKD 0 0.409 0.409 0.409 (0%) 0 ۲۵ مهر
MYR/HKD 0 1.8772 1.8772 1.8772 (0%) 0 ۲۵ مهر
ZAR/HKD 0 0.5281 0.5281 0.5281 (0%) 0 ۲۵ مهر
INR/HKD 0 0.1102 0.1102 0.1102 (0%) 0 ۲۲ مهر
NOK/HKD 0 0.9339 0.9349 0.9347 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PHP/HKD 0 0.147 0.1471 0.1471 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/HKD 0 2.1158 2.1181 2.1172 (0%) 0 ۳۱ مرداد
RUB/HKD 0 0.1167 0.1167 0.1167 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SAR/HKD 0 2.093 2.0936 2.0933 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SEK/HKD 0 0.8628 0.8638 0.8636 (0%) 0 ۳۱ مرداد
THB/HKD 0.2588 0.2588 0.2588 0.2588 (0.19%) 0.0005 ۰۵:۰۶:۰۷
TRY/HKD 0 1.291 1.2974 1.2917 (0%) 0 ۳۱ مرداد
TWD/HKD 0.2565 0.2565 0.2565 0.2565 (0.27%) 0.0007 ۰۵:۰۶:۰۷
VEF/HKD 0 0.0684 0.0684 0.0684 (0%) 0 ۱۵ تیر
MYR/IDR 0 3371.9 3371.9 3371.9 (0%) 0 ۲۲ مهر
MYR/INR 0 16.982 16.982 16.982 (0%) 0 ۲۲ مهر
MYR/JPY 0 25.853 25.853 25.853 (0%) 0 ۲۲ مهر
MYR/KRW 0 281.58 281.58 281.58 (0%) 0 ۲۵ مهر
MYR/NZD 0 0.3778 0.3778 0.3778 (0%) 0 ۲۵ مهر
MYR/PKR 0 37.216 37.216 37.216 (0%) 0 ۲۵ مهر
MYR/SGD 0 0.3267 0.3267 0.3267 (0%) 0 ۲۵ مهر
MYR/THB 0 7.2616 7.2616 7.2616 (0%) 0 ۲۵ مهر
MYR/TWD 0 7.3145 7.3145 7.3145 (0%) 0 ۲۵ مهر
MYR/ZAR 0 3.5532 3.5532 3.5532 (0%) 0 ۲۵ مهر
MYR/AUD 0 0.354 0.354 0.354 (0%) 0 ۲۴ مهر
MYR/CAD 0 0.3156 0.3156 0.3156 (0%) 0 ۲۴ مهر
CNH/HKD 0 1.1046 1.1046 1.1046 (0%) 0 ۲۴ مهر
MYR/CNH 0 1.692 1.692 1.692 (0%) 0 ۲۴ مهر
XAU/HKD 0 11689.014 11689.014 11689.014 (0%) 0 ۲۵ مهر
IDR/HKD 0 0.0006 0.0006 0.0006 (0%) 0 ۱۹ تیر
XAG/HKD 0 137.2009 137.2009 137.2009 (0%) 0 ۲۵ مهر
MYR/CHF 0 0.237 0.237 0.237 (0%) 0 ۲۵ مهر
MYR/EUR 0 0.2151 0.2151 0.2151 (0%) 0 ۲۵ مهر
MYR/GBP 0 0.1861 0.1861 0.1861 (0%) 0 ۲۵ مهر