شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

MYR/EUR Ask

شاخص بازگشایی؟ کمترین؟ بیشترین؟ پایانی؟ تغییر روزانه زمان نمودار
دلار / یورو 0.9065 0.9023 0.9074 0.9027 (0.41%) 0.0037 ۲۰:۴۵:۲۶
رینگیت مالزی / دلار 0.2386 0.2384 0.2386 0.2384 (0.13%) 0.0003 ۱۲:۳۷:۱۴
بیت کوین / یورو 0 7560.34 7560.34 7560.34 (0%) 0 ۲۲ مهر
AED/EUR 0 0.2466 0.2466 0.2466 (0%) 0 ۲۲ مهر
AUD/EUR 0.6117 0.6117 0.6117 0.6117 (0.46%) 0.0028 ۰۳:۰۶:۰۸
ARS/EUR 0 0.0156 0.0156 0.0156 (0%) 0 ۲۰ مهر
BHD/EUR 2.3923 2.3923 2.3923 2.3923 (0.08%) 0.002 ۰۳:۰۶:۰۸
BRL/EUR 0.2168 0.2168 0.2168 0.2168 (1.34%) 0.0029 ۰۷:۰۶:۰۸
BYN/EUR 0 0.4237 0.4257 0.4256 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CAD/EUR 0.6862 0.6862 0.6862 0.6862 (0.18%) 0.0012 ۰۷:۰۶:۰۸
CHF/EUR 0 0.9112 0.9112 0.9112 (0%) 0 ۲۲ مهر
MYR/CNY 1.692 1.692 1.692 1.692 (0.37%) 0.0062 ۰۹:۰۶:۱۷
CNY/EUR 0.1278 0.1278 0.1278 0.1278 (0.23%) 0.0003 ۰۹:۰۶:۱۷
MYR/DKK 1.6132 1.6132 1.6132 1.6132 (0.16%) 0.0026 ۰۹:۰۶:۱۷
DKK/EUR 0 0.1339 0.1339 0.1339 (0%) 0 ۲۲ مهر
EGP/EUR 0 0.0557 0.0557 0.0557 (0%) 0 ۲۲ مهر
GBP/EUR 1.1559 1.1559 1.1559 1.1559 (1.1%) 0.0126 ۰۷:۰۶:۰۸
GHS/EUR 0 0.1676 0.1676 0.1676 (0%) 0 ۲۰ مهر
JPY/EUR 0 0.0084 0.0084 0.0084 (0%) 0 ۲۲ مهر
NZD/EUR 0 0.5696 0.5696 0.5696 (0%) 0 ۲۳ مهر
SGD/EUR 0.6603 0.6603 0.6603 0.6603 (0.33%) 0.0022 ۱۵:۰۶:۱۹
HKD/EUR 0.1158 0.1153 0.1158 0.1153 (0.26%) 0.0003 ۱۵:۳۰:۱۶
MXN/EUR 0 0.047 0.047 0.047 (0%) 0 ۲۳ مهر
NOK/EUR 0 0.0992 0.0992 0.0992 (0%) 0 ۲۳ مهر
PLN/EUR 0 0.2327 0.2327 0.2327 (0%) 0 ۲۳ مهر
RUB/EUR 0 0.0141 0.0141 0.0141 (0%) 0 ۱۸ مهر
SAR/EUR 0.2412 0.2412 0.2412 0.2412 (0.08%) 0.0002 ۱۲:۰۶:۱۷
SEK/EUR 0.0924 0.0924 0.0924 0.0924 (0.11%) 0.0001 ۱۵:۰۶:۱۹
TRY/EUR 0 0.142 0.1429 0.1421 (0%) 0 ۳۱ مرداد
TWD/EUR 0.0296 0.0296 0.0296 0.0296 (0.34%) 0.0001 ۰۵:۰۶:۰۸
VEF/EUR 0 0.3472 0.3509 0.3472 (0%) 0 ۳۱ مرداد
ZAR/EUR 0.0606 0.0606 0.0606 0.0606 (0.99%) 0.0006 ۱۵:۰۶:۱۹
MAD/EUR 0 0.0936 0.0941 0.0938 (0%) 0 ۳۰ مرداد
KRW/EUR 0 0.0765 0.0765 0.0765 (0%) 0 ۲۳ مهر
INR/EUR 0.0127 0.0127 0.0127 0.0127 (0.79%) 0.0001 ۱۵:۳۰:۱۷
JOD/EUR 0 1.2503 1.2503 1.2503 (0%) 0 ۱۰ بهمن
KWD/EUR 2.9842 2.9842 2.9842 2.9842 (0.16%) 0.0047 ۱۵:۰۶:۱۹
HUF/EUR 0 0.003 0.003 0.003 (0%) 0 ۱ شهریور
GEL/EUR 0 0.3387 0.3389 0.3387 (0%) 0 ۳۱ مرداد
IDR/EUR 0 0.0064 0.0065 0.0064 (0%) 0 ۲ مهر
MYR/HKD 1.871 1.871 1.871 1.871 (0.01%) 0.0001 ۱۵:۰۶:۱۹
MYR/IDR 0 3371.9 3371.9 3371.9 (0%) 0 ۲۲ مهر
MYR/INR 0 16.982 16.982 16.982 (0%) 0 ۲۲ مهر
MYR/JPY 0 25.853 25.853 25.853 (0%) 0 ۲۲ مهر
MYR/KRW 283.24 283.24 283.24 283.24 (0.07%) 0.2 ۱۵:۰۶:۱۹
MYR/NZD 0.3812 0.3812 0.3812 0.3812 (0.18%) 0.0007 ۱۵:۰۶:۱۹
MYR/PKR 37.301 37.301 37.301 37.301 (0.16%) 0.061 ۱۵:۰۶:۱۹
MYR/SGD 0.3274 0.3274 0.3274 0.3274 (0.15%) 0.0005 ۱۵:۰۶:۱۹
MYR/THB 7.2499 7.2499 7.2499 7.2499 (0.05%) 0.0035 ۱۵:۰۶:۱۹
MYR/TWD 7.3135 7.3135 7.3135 7.3135 (0.18%) 0.0135 ۱۵:۰۶:۱۹
MYR/ZAR 3.5687 3.5687 3.5687 3.5687 (0.83%) 0.0294 ۱۵:۰۶:۱۹
DZD/EUR 0 0.0075 0.0075 0.0075 (0%) 0 ۱۸ مهر
MYR/AUD 0.354 0.354 0.354 0.354 (0.51%) 0.0018 ۰۳:۰۶:۰۸
BBD/EUR 0.4494 0.4494 0.4494 0.4494 (0.13%) 0.0006 ۰۳:۰۶:۰۸
BMD/EUR 0.9076 0.9076 0.9076 0.9076 (0.13%) 0.0012 ۰۳:۰۶:۰۸
BWP/EUR 0.083 0.083 0.083 0.083 (0.12%) 0.0001 ۰۷:۰۶:۰۸
MYR/CAD 0.3156 0.3156 0.3156 0.3156 (0.1%) 0.0003 ۰۷:۰۶:۰۸
KYD/EUR 1.0889 1.0889 1.0889 1.0889 (0.15%) 0.0016 ۰۷:۰۶:۰۸
CLP/EUR 0 0.0013 0.0013 0.0013 (0%) 0 ۸ شهریور
MYR/CNH 1.692 1.692 1.692 1.692 (0.06%) 0.001 ۰۹:۰۶:۱۷
HRK/EUR 0 0.1345 0.1345 0.1345 (0%) 0 ۲۳ مهر
CZK/EUR 0.0388 0.0388 0.0388 0.0388 (0.26%) 0.0001 ۰۹:۰۶:۱۷
ALL/EUR 0 0.0081 0.0081 0.0081 (0%) 0 ۲۰ مهر
BCH/EUR 0 252.3167 329.157 252.3167 (0%) 0 ۲۵ اردیبهشت
ETH/EUR 0 166.6053 166.6053 166.6053 (0%) 0 ۲۲ مهر
XAU/EUR 0 1350.93 1350.93 1350.93 (0%) 0 ۲۲ مهر
KES/EUR 0.0086 0.0086 0.0086 0.0086 (1.16%) 0.0001 ۰۵:۳۰:۱۱
MUR/EUR 0 0.024 0.0242 0.024 (0%) 0 ۱۸ مهر
MDL/EUR 0 0.0518 0.0518 0.0518 (0%) 0 ۲۳ مهر
PKR/EUR 0 0.0058 0.0058 0.0058 (0%) 0 ۲۵ شهریور
XPD/EUR 1551.74 1551.74 1551.74 1551.74 (0.46%) 7.17 ۱۲:۰۶:۱۷
PEN/EUR 0.2695 0.2695 0.2695 0.2695 (0.07%) 0.0002 ۱۲:۰۶:۱۷
XPT/EUR 799.52 799.52 799.52 799.52 (0.59%) 4.7 ۱۲:۰۶:۱۷
XAG/EUR 15.61 15.61 15.61 15.61 (2.63%) 0.41 ۱۵:۰۶:۱۹
SZL/EUR 0.0605 0.0605 0.0605 0.0605 (0.99%) 0.0006 ۱۵:۰۶:۱۹
THB/EUR 0 0.0298 0.0298 0.0298 (0%) 0 ۲۳ مهر
UAH/EUR 0.0366 0.0366 0.0366 0.0366 (0.27%) 0.0001 ۰۵:۰۶:۰۸
UYU/EUR 0.0241 0.0241 0.0241 0.0241 (0.83%) 0.0002 ۱۵:۰۹:۰۶
VND/EUR 0 0.0039 0.0039 0.0039 (0%) 0 ۱ شهریور
JMD/EUR 0.0067 0.0067 0.0068 0.0068 (0%) 0 ۱۵:۳۰:۲۴
MYR/CHF 0 0.238 0.238 0.238 (0%) 0 ۲۳ مهر
MYR/EUR 0.216 0.216 0.216 0.216 (0.28%) 0.0006 ۱۵:۰۶:۱۹
MYR/GBP 0.1869 0.1869 0.1869 0.1869 (0.91%) 0.0017 ۱۵:۰۶:۱۹
BTG/EUR 0 7.11 7.11 7.11 (0%) 0 ۲۲ مهر
ETC/EUR 0 4.38 4.38 4.38 (0%) 0 ۲۲ مهر
CRC/EUR 0 0.0017 0.0017 0.0017 (0%) 0 ۱۰ بهمن
LTL/EUR 0 0.2893 0.2893 0.2893 (0%) 0 ۱۰ بهمن