شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

MYR/CNY Bid

شاخص بازگشایی؟ کمترین؟ بیشترین؟ پایانی؟ تغییر روزانه زمان نمودار
دلار / یوان چین 7.0829 7.0829 7.0829 7.0829 (0.14%) 0.0097 ۰۱:۰۹:۰۸
رینگیت مالزی / دلار 0.239 0.239 0.239 0.239 (0.17%) 0.0004 ۰۱:۰۹:۰۸
AED/CNY 0 1.8641 1.8647 1.8644 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AUD/CNY 0 4.8484 4.8484 4.8484 (0%) 0 ۲۷ مهر
ARS/CNY 0 0.2283 0.2284 0.2284 (0%) 0 ۳۱ مرداد
BRL/CNY 0 1.6906 1.7018 1.691 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CAD/CNY 0 5.3888 5.3888 5.3888 (0%) 0 ۲۷ مهر
CHF/CNY 7.1837 7.1837 7.1837 7.1837 (0.35%) 0.0251 ۰۹:۰۶:۰۷
DKK/CNY 1.0571 1.0571 1.0571 1.0571 (0.46%) 0.0048 ۰۹:۰۶:۰۸
EUR/CNY 7.8878 7.8878 7.8878 7.8878 (0.31%) 0.0242 ۰۹:۰۶:۰۸
GBP/CNY 0 9.158 9.158 9.158 (0%) 0 ۲۷ مهر
HKD/CNY 0.9016 0.9016 0.9016 0.9016 (0.06%) 0.0005 ۰۹:۰۶:۰۷
IDR/CNY 0.0501 0.0501 0.0501 0.0501 (0.2%) 0.0001 ۰۹:۰۶:۰۸
INR/CNY 0.0995 0.0995 0.0995 0.0995 (0.3%) 0.0003 ۰۹:۰۶:۰۸
JPY/CNY 0.0652 0.0652 0.0652 0.0652 (0.15%) 0.0001 ۰۹:۰۶:۰۸
KRW/CNY 0.5997 0.5997 0.5997 0.5997 (0.15%) 0.0009 ۰۹:۰۶:۰۷
MYR/CNY 1.6924 1.6924 1.6924 1.6924 (0.02%) 0.0003 ۰۹:۰۶:۰۷
NZD/CNY 4.5166 4.5166 4.5166 4.5166 (0.33%) 0.015 ۰۹:۰۶:۰۷
SGD/CNY 5.1854 5.1854 5.1854 5.1854 (0.11%) 0.0056 ۰۹:۰۶:۰۷
THB/CNY 0 0.2334 0.2334 0.2334 (0%) 0 ۲۶ مهر
TWD/CNY 0.2317 0.2317 0.2317 0.2317 (0.26%) 0.0006 ۰۹:۰۶:۰۷
ZAR/CNY 0.4789 0.4789 0.4789 0.4789 (0.57%) 0.0027 ۰۹:۰۶:۰۷
MXN/CNY 0 0.3612 0.3629 0.3618 (0%) 0 ۳۱ مرداد
NOK/CNY 0 0.8146 0.8155 0.8153 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PHP/CNY 0 0.1282 0.1283 0.1283 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/CNY 0 1.8454 1.8479 1.847 (0%) 0 ۳۱ مرداد
RUB/CNY 0 0.1018 0.1022 0.1018 (0%) 0 ۳۰ مرداد
SAR/CNY 0 1.8257 1.8265 1.826 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SEK/CNY 0 0.7527 0.7536 0.7533 (0%) 0 ۳۱ مرداد
TRY/CNY 0 1.126 1.1317 1.1268 (0%) 0 ۳۱ مرداد
VEF/CNY 0 0.0579 0.0579 0.0579 (0%) 0 ۱۵ تیر
KWD/CNY 0 22.5781 22.5955 22.5814 (0%) 0 ۳۱ مرداد
MYR/DKK 1.5972 1.5972 1.5972 1.5972 (0.47%) 0.0075 ۰۹:۰۶:۰۷
MYR/HKD 0 1.8789 1.8789 1.8789 (0%) 0 ۲۶ مهر
MYR/IDR 0 3380.8 3380.8 3380.8 (0%) 0 ۲۶ مهر
MYR/INR 0 17.015 17.015 17.015 (0%) 0 ۲۶ مهر
MYR/JPY 0 26.036 26.036 26.036 (0%) 0 ۲۶ مهر
MYR/KRW 0 281.39 281.39 281.39 (0%) 0 ۲۷ مهر
MYR/NZD 0 0.3739 0.3739 0.3739 (0%) 0 ۲۷ مهر
MYR/PKR 0 37.195 37.195 37.195 (0%) 0 ۲۷ مهر
MYR/SGD 0 0.3268 0.3268 0.3268 (0%) 0 ۲۷ مهر
MYR/THB 0 7.2412 7.2412 7.2412 (0%) 0 ۲۷ مهر
MYR/TWD 0 7.3188 7.3188 7.3188 (0%) 0 ۲۶ مهر
MYR/ZAR 0 3.5395 3.5395 3.5395 (0%) 0 ۲۷ مهر
MYR/AUD 0 0.3494 0.3494 0.3494 (0%) 0 ۲۷ مهر
BGN/CNY 0 4.0324 4.0324 4.0324 (0%) 0 ۲۷ مهر
MYR/CAD 0 0.3144 0.3144 0.3144 (0%) 0 ۲۷ مهر
CLP/CNY 0 0.0099 0.0099 0.0099 (0%) 0 ۲۳ مهر
MYR/CNH 1.693 1.693 1.693 1.693 (0.06%) 0.001 ۰۹:۰۶:۰۷
XAG/CNY 124.23 124.23 124.23 124.23 (0.07%) 0.09 ۰۹:۰۶:۰۷
XAU/CNY 10552.5 10552.5 10552.5 10552.5 (0.07%) 7.1 ۰۹:۰۶:۰۸
MYR/CHF 0 0.2358 0.2358 0.2358 (0%) 0 ۲۷ مهر
MYR/EUR 0 0.2138 0.2138 0.2138 (0%) 0 ۲۷ مهر
MYR/GBP 0 0.185 0.185 0.185 (0%) 0 ۲۷ مهر