شاخص یاب

پزو مکزیک / دلار

  • نرخ فعلی:0.0517
  • بالاترین قیمت روز:0.0517
  • پایین ترین قیمت روز:0.0514
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.0515
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۰:۵۴:۲۰
  • نرخ روز گذشته:0.0516
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.19%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0001

نمودار کندل استیک پزو مکزیک / دلار در روز جاری

نمودار کندل استیک پزو مکزیک / دلار در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.0517 ریال20:54:20
0.0516 ریال20:51:19
0.0517 ریال20:50:19
0.0516 ریال20:39:19
0.0515 ریال20:38:15
0.0516 ریال20:37:15
0.0515 ریال20:33:21
0.0516 ریال20:29:18
0.0515 ریال20:28:17
0.0516 ریال20:16:17
0.0515 ریال20:13:17
0.0516 ریال20:06:19
0.0515 ریال19:18:20
0.0516 ریال19:00:26
0.0515 ریال18:37:16
0.0514 ریال18:30:22
0.0515 ریال18:00:27
0.0514 ریال17:35:15
0.0515 ریال17:11:14
0.0516 ریال17:09:19
0.0515 ریال17:06:18
0.0516 ریال17:02:16
0.0515 ریال16:53:15
0.0514 ریال16:36:19
0.0515 ریال16:35:16
0.0514 ریال16:34:15
0.0515 ریال16:24:20
0.0516 ریال15:40:19
0.0517 ریال15:35:17
0.0516 ریال13:49:16
0.0517 ریال13:48:20
0.0516 ریال13:38:16
0.0517 ریال13:37:16
0.0516 ریال13:35:18
0.0517 ریال13:31:17
0.0516 ریال11:17:14
0.0517 ریال11:16:14
0.0516 ریال10:56:15
0.0515 ریال10:55:16
0.0516 ریال10:33:19
0.0515 ریال0:25:08
0.0516 ریال0:24:09
0.0515 ریال0:12:10
0.0516 ریال0:09:09
0.0515 ریال0:07:07
0.0516 ریال0:06:10
0.0515 ریال0:05:08
0.0516 ریال0:04:09
0.0515 ریال0:03:10
نظرات