شاخص یاب

پزو مکزیک / دلار

  • نرخ فعلی:0.0497
  • بالاترین قیمت روز:0.0498
  • پایین ترین قیمت روز:0.0496
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.0496
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۰:۵۳:۱۰
  • نرخ روز گذشته:0.0494
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.61%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0003

نمودار کندل استیک پزو مکزیک / دلار در روز جاری

نمودار کندل استیک پزو مکزیک / دلار در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.0497 ریال10:53:10
0.0498 ریال10:36:12
0.0497 ریال10:02:11
0.0498 ریال10:00:19
0.0497 ریال9:47:10
0.0498 ریال9:46:09
0.0497 ریال7:29:08
0.0498 ریال7:28:09
0.0497 ریال7:01:09
0.0498 ریال6:59:08
0.0497 ریال6:55:10
0.0498 ریال6:14:11
0.0497 ریال6:13:54
0.0498 ریال6:00:19
0.0497 ریال5:42:19
0.0498 ریال5:09:12
0.0497 ریال5:06:11
0.0498 ریال5:05:10
0.0497 ریال4:28:09
0.0496 ریال4:27:11
0.0497 ریال4:21:11
0.0496 ریال4:18:11
0.0497 ریال4:17:09
0.0496 ریال4:03:12
0.0497 ریال4:02:09
0.0496 ریال1:33:10
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات