شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

MXN/SEK Ask

  • نرخ فعلی:0.5014
  • بالاترین قیمت روز:0.5029
  • پایین ترین قیمت روز:0.5009
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.5014
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۹:۳۶:۱۷
  • نرخ روز گذشته:0.5017
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.06%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0003

نمودار کندل استیک MXN/SEK Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک MXN/SEK Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.5014 ریال19:36:17
0.5017 ریال19:15:19
0.5017 ریال19:15:18
0.5013 ریال18:54:17
0.5014 ریال18:33:17
0.5021 ریال18:15:19
0.5021 ریال18:15:19
0.5022 ریال17:54:18
0.5026 ریال17:33:22
0.5023 ریال17:15:20
0.5023 ریال17:15:19
0.5022 ریال16:33:18
0.5029 ریال16:15:19
0.5029 ریال16:15:19
0.5028 ریال15:54:17
0.5015 ریال15:33:19
0.5018 ریال15:15:21
0.5018 ریال15:15:21
0.5017 ریال14:54:21
0.502 ریال14:33:18
0.5021 ریال14:15:21
0.5021 ریال14:15:21
0.502 ریال13:54:19
0.5018 ریال13:33:20
0.5017 ریال13:15:20
0.5017 ریال13:15:20
0.5014 ریال12:54:19
0.5012 ریال12:33:18
0.5011 ریال12:15:21
0.5011 ریال12:15:21
0.5017 ریال10:33:17
0.5012 ریال10:15:17
0.5012 ریال10:15:16
0.5013 ریال9:54:16
0.5012 ریال9:33:15
0.5011 ریال9:15:17
0.5011 ریال9:15:17
0.5013 ریال8:15:17
0.5013 ریال8:15:17
0.5012 ریال7:54:14
0.5014 ریال7:33:15
0.5016 ریال6:33:15
0.5014 ریال6:15:18
0.5014 ریال6:15:18
0.5016 ریال5:54:17
0.5019 ریال5:33:16
0.502 ریال4:54:15
0.5011 ریال4:33:17
0.5009 ریال3:33:16
0.501 ریال3:15:22
0.501 ریال3:15:22
0.5011 ریال2:33:17
0.501 ریال1:54:16
0.5012 ریال1:33:16
0.5015 ریال1:15:16
0.5015 ریال1:15:16
0.5014 ریال0:15:20
0.5014 ریال0:15:19
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات