کالایاب
شاخص یاب

MXN/BRL Ask

شاخص بازگشایی؟ کمترین؟ بیشترین؟ پایانی؟ تغییر روزانه زمان نمودار
دلار / رئال برزیل 4.0436 4.0172 4.057 4.0376 (0.06%) 0.0026 ۱۹:۵۴:۲۵
پزو مکزیک / دلار 0.0506 0.0506 0.0509 0.0508 (0.2%) 0.0001 ۱۹:۳۹:۲۲
AED/BRL 0 1.0959 1.1035 1.1035 (0%) 0 ۳۱ مرداد
MXN/AED 0 0.1937 0.1946 0.1941 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AUD/BRL 2.7364 2.7345 2.7471 2.7345 (0.02%) 0.0005 ۱۸:۱۵:۲۶
MXN/AUD 0.0746 0.0746 0.0748 0.0747 (0%) 0 ۱۸:۱۵:۲۶
ARS/BRL 0.0738 0.0738 0.0741 0.0739 (0%) 0 ۱۸:۱۵:۲۶
MXN/ARS 2.772 2.7695 2.7781 2.7723 (0.47%) 0.0131 ۱۸:۱۵:۲۶
MXN/BBD 0 0.1075 0.1084 0.1076 (0%) 0 ۳۱ مرداد
BOB/BRL 0 0.5825 0.5893 0.5893 (0%) 0 ۳۱ مرداد
MXN/BOB 0 0.3724 0.3754 0.3726 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CAD/BRL 3.0433 3.0433 3.0433 3.0433 (0.46%) 0.0139 ۱۵:۳۶:۲۱
CHF/BRL 4.1347 4.1347 4.1347 4.1347 (0.3%) 0.0125 ۱۵:۳۶:۲۱
EUR/BRL 4.4939 4.4939 4.4939 4.4939 (0.36%) 0.0161 ۱۵:۳۶:۲۱
GBP/BRL 4.913 4.913 4.913 4.913 (0.05%) 0.0027 ۱۵:۳۶:۲۱
JPY/BRL 0.0381 0.0381 0.0381 0.0381 (0.26%) 0.0001 ۱۵:۳۶:۲۱
SGD/BRL 2.9267 2.9267 2.9267 2.9267 (0.4%) 0.0116 ۱۵:۳۶:۲۰
CNY/BRL 0 0.5879 0.592 0.592 (0%) 0 ۳۱ مرداد
DKK/BRL 0 0.6246 0.6292 0.6292 (0%) 0 ۳۱ مرداد
HKD/BRL 0.5164 0.5164 0.5164 0.5164 (0.33%) 0.0017 ۱۵:۳۶:۲۱
MXN/BRL 0.2054 0.2054 0.2054 0.2054 (0.49%) 0.001 ۱۵:۳۶:۲۱
NOK/BRL 0 0.479 0.4826 0.4826 (0%) 0 ۳۱ مرداد
NZD/BRL 0 2.694 2.7202 2.7182 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/BRL 0 1.0857 1.0932 1.0931 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SAR/BRL 0 1.0732 1.0807 1.0807 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SEK/BRL 0 0.4424 0.4459 0.4459 (0%) 0 ۳۱ مرداد
THB/BRL 0 0.1233 0.1242 0.1242 (0%) 0 ۳۱ مرداد
TRY/BRL 0 0.665 0.6685 0.6669 (0%) 0 ۳۱ مرداد
TWD/BRL 0 0.1313 0.1323 0.1323 (0%) 0 ۳۱ مرداد
VEF/BRL 0 0.0338 0.0338 0.0338 (0%) 0 ۱۶ تیر
ZAR/BRL 0.2647 0.2647 0.2647 0.2647 (0.68%) 0.0018 ۱۵:۳۶:۲۰
CLP/BRL 0 0.0054 0.0054 0.0054 (0%) 0 ۱ مرداد
PYG/BRL 0 0.0006 0.0007 0.0007 (0%) 0 ۱۶ مرداد
UYU/BRL 0 0.1274 0.1289 0.1289 (0%) 0 ۳۱ مرداد
COP/BRL 0 0.0011 0.0012 0.0012 (0%) 0 ۱۸ مرداد
PEN/BRL 1.1972 1.1972 1.1972 1.1972 (0.28%) 0.0034 ۱۵:۳۶:۲۱
RUB/BRL 0 0.0599 0.0603 0.0603 (0%) 0 ۳۱ مرداد
INR/BRL 0 0.0578 0.0581 0.0581 (0%) 0 ۳۱ مرداد
MXN/CAD 0 0.0675 0.0675 0.0675 (0%) 0 ۲۹ مرداد
MXN/CHF 0.0496 0.0496 0.0496 0.0496 (0.2%) 0.0001 ۱۰:۲۱:۰۷
MXN/CLP 0 36.078 36.097 36.097 (0%) 0 ۱۰ مرداد
MXN/CNY 0 0.3612 0.3629 0.3618 (0%) 0 ۳۱ مرداد
MXN/COP 0 171.1 171.19 171.19 (0%) 0 ۱۰ مرداد
MXN/CZK 1.1754 1.1754 1.1783 1.1783 (0.23%) 0.0027 ۱۸:۳۶:۲۴
MXN/DKK 0.3406 0.3406 0.3408 0.3408 (0.24%) 0.0008 ۱۸:۳۶:۲۴
MXN/EGP 0 0.9437 0.9486 0.9458 (0%) 0 ۳۱ مرداد
MXN/EUR 0.0456 0.0456 0.0457 0.0457 (0.66%) 0.0003 ۱۰:۲۱:۰۷
MXN/GBP 0.0416 0.0416 0.0417 0.0417 (0.48%) 0.0002 ۱۰:۲۱:۰۷
MXN/HKD 0.3968 0.3968 0.3983 0.3981 (0.38%) 0.0015 ۱۸:۳۰:۳۱
MXN/HUF 0 14.75 14.81 14.78 (0%) 0 ۳۱ مرداد
MXN/IDR 0 769.2 773.03 770.45 (0%) 0 ۳۱ مرداد
MXN/INR 0 3.6823 3.7011 3.6893 (0%) 0 ۳۱ مرداد
MXN/ISK 0 5.6753 5.7027 5.6837 (0%) 0 ۳۱ مرداد
MXN/JMD 0 7.2567 7.3165 7.2603 (0%) 0 ۳۱ مرداد
MXN/JPY 5.378 5.378 5.406 5.401 (0.45%) 0.024 ۱۸:۳۰:۳۱
MXN/KES 0 5.3768 5.4396 5.3867 (0%) 0 ۳۱ مرداد
MXN/KRW 0 58.94 59.23 59.14 (0%) 0 ۳۱ مرداد
MXN/LBP 0 80.08 81.44 81.4 (0%) 0 ۳۱ مرداد
MXN/LKR 0 8.4746 8.6105 8.6066 (0%) 0 ۳۱ مرداد
MXN/MAD 0 0.4994 0.5155 0.514 (0%) 0 ۳۱ مرداد
MXN/ZAR 0.777 0.7769 0.777 0.7769 (0.03%) 0.0002 ۰۵:۲۱:۰۵
MXN/MYR 0 0.2162 0.2172 0.2167 (0%) 0 ۳۱ مرداد
MXN/NAD 0 0.7668 0.7704 0.7684 (0%) 0 ۳۱ مرداد
MXN/NOK 0 0.4434 0.4456 0.444 (0%) 0 ۳۱ مرداد
MXN/NPR 0 5.9512 5.9986 5.9552 (0%) 0 ۳۱ مرداد
MXN/NZD 0 0.0786 0.0789 0.0788 (0%) 0 ۳۱ مرداد
MXN/PAB 0 0.0537 0.0542 0.0538 (0%) 0 ۳۱ مرداد
MXN/PHP 0 2.8178 2.8313 2.8219 (0%) 0 ۳۱ مرداد
MXN/PKR 0 6.4606 6.5164 6.5148 (0%) 0 ۳۱ مرداد
MXN/PLN 0.1991 0.1991 0.1991 0.1991 (0.15%) 0.0003 ۱۰:۲۱:۰۷
MXN/QAR 0 0.1921 0.193 0.1924 (0%) 0 ۳۱ مرداد
MXN/RON 0 0.2119 0.2128 0.2122 (0%) 0 ۳۱ مرداد
MXN/RUB 3.368 3.3639 3.368 3.366 (0.12%) 0.004 ۱۰:۲۱:۰۷
MXN/SAR 0 0.198 0.1989 0.1984 (0%) 0 ۳۱ مرداد
MXN/SEK 0 0.4796 0.482 0.4805 (0%) 0 ۳۱ مرداد
MXN/SGD 0 0.0698 0.0701 0.0701 (0%) 0 ۲۹ مرداد
MXN/THB 0 1.7222 1.7319 1.7263 (0%) 0 ۳۱ مرداد
MXN/TRY 0 0.3213 0.3236 0.3217 (0%) 0 ۳۱ مرداد
MXN/TWD 0 1.617 1.6243 1.62 (0%) 0 ۳۱ مرداد
MXN/VEF 0 3972.9048 3997.5415 3985.3935 (0%) 0 ۴ تیر
MXN/XAF 0 29.94 30.16 29.94 (0%) 0 ۳۱ مرداد
MXN/XCD 0 0.1433 0.144 0.1436 (0%) 0 ۳۱ مرداد
MXN/XOF 0 29.94 30.84 29.94 (0%) 0 ۳۱ مرداد
MXN/PYG 0 309.69 312.14 309.8 (0%) 0 ۳۱ مرداد
MXN/UYU 0 1.6717 1.6898 1.6894 (0%) 0 ۳۱ مرداد
MXN/PEN 0.1709 0.1709 0.1709 0.1709 (0.06%) 0.0001 ۰۰:۲۷:۰۶
XAU/BRL 6085.4 6085.4 6085.4 6085.4 (0.13%) 7.8 ۱۵:۳۶:۲۱
KRW/BRL 0 0.0034 0.0034 0.0034 (0%) 0 ۲۹ مرداد
XAG/BRL 69.27 69.27 69.27 69.27 (0.07%) 0.05 ۱۵:۳۶:۲۰
BTC/BRL 42180.14 42180.14 42180.14 42180.14 (3.25%) 1369.5 ۱۵:۳۶:۲۱
LTC/BRL 300.5583 300.5583 300.5583 300.5583 (1.8%) 5.4028 ۱۵:۳۶:۲۱
USD/BRLT 4.24 4.17 4.26 4.26 (0%) 0 ۱۹:۵۴:۲۶