شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

MKD/USD Ask